คลังคลิปความรู้

เวอร์ชันเต็ม: โรงเรียนธุรกิจเกษตรสำหรับเกษตรกร (Farmer Business School: FBS)
หมายเหตุ: ดูเวอร์ชันเต็ม

โรงเรียนธุรกิจเกษตรสำหรับเกษตรกร (Farmer Business School: FBS)

หัวข้อ

 1. ตอนที่ 1 แนะนำโครงการคอฟฟี่พลัส (0 เรื่อง)
 2. ตอนที่ 2 การเกษตรเป็นธุรกิจหรือไม่ (0 เรื่อง)
 3. ตอนที่ 3 เรียนรู้หน่วยนับเพื่อทราบจำนวนทรัพย์สิน (0 เรื่อง)
 4. ตอนที่ 4 การบริหารจัดการฟาร์มอย่างมีประสิทธิภาพ (0 เรื่อง)
 5. ตอนที่ 5 รายจ่าย รายรับ (0 เรื่อง)
 6. ตอนที่ 6 การตัดสินใจเพื่อเพิ่มรายได้ (0 เรื่อง)
 7. ตอนที่ 7 คว้าโอกาสสร้างความหลากหลายให้กับธุรกิจ (0 เรื่อง)
 8. ตอนที่ 8 การบริหารหารเงินตลอดทั้งปี (0 เรื่อง)
 9. ตอนที่ 9 การเข้าถึงบริการที่ดีทางการเงิน (0 เรื่อง)
 10. ตอนที่ 10 เพิ่มรายได้ด้วยการพัฒนาคุณภาพผลผลิต (0 เรื่อง)
 11. ตอนที่ 11 ประโยชน์ของการเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร (0 เรื่อง)
 12. ตอนที่ 12 เพิ่มกำไรด้วยการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต (0 เรื่อง)
 13. ตอนที่ 13 ก้าวสู่การเป็นนักธุรกิจเกษตร (0 เรื่อง)