คลังคลิปความรู้

เวอร์ชันเต็ม: บรรยายพิเศษ กระทรวงอว.กับงานวิจัยของประเทศ
หมายเหตุ: ดูเวอร์ชันเต็ม