คลังคลิปความรู้
บรรยายพิเศษ กระทรวงอว.กับงานวิจัยของประเทศ - printable_version

+- คลังคลิปความรู้ (https://www.doa.go.th/media)
+-- คลังข้อมูล: ประมวลคลิปการประชุม (https://www.doa.go.th/media/forumdisplay.php?fid=6)
+--- คลังข้อมูล: ประชุมวิชาการกรมวิชาการเกษตร ปี 2562 (https://www.doa.go.th/media/forumdisplay.php?fid=8)
+--- เรื่อง: บรรยายพิเศษ กระทรวงอว.กับงานวิจัยของประเทศ (/showthread.php?tid=99)บรรยายพิเศษ กระทรวงอว.กับงานวิจัยของประเทศ - doa - 06-02-2019