ผลการค้นหา
เรื่อง หน่วยงาน หัวข้อ เรื่อง ดู วันที่ [น้อย->มาก]
    หัวข้อ: การผลิตเมล็ดพันธุ์งาไว้ใช้เอง
หัวเรื่อง: การผลิตเมล็ดพันธุ์งาไว้ใช้เอง

https://youtu.be/v15NK4DboGY
doa คลิปความรู้ Smart Box ปี 2563 0 59 04-23-2021, 11:05 AM
    หัวข้อ: ตอนที่ 1 แนะนำโครงการคอฟฟี่พลัส
หัวเรื่อง: ตอนที่ 1 แนะนำโครงการคอฟฟี่พลัส

https://youtu.be/s3X9rywN-fY
doa โรงเรียนธุรกิจเกษตรสำหรับเกษตรกร (Farmer Business School: FBS) 0 194 01-13-2021, 10:10 AM
    หัวข้อ: ตอนที่ 2 การเกษตรเป็นธุรกิจหรือไม่
หัวเรื่อง: ตอนที่ 2 การเกษตรเป็นธุรกิจหรือไม่

https://youtu.be/nquY0gP6z4A
doa โรงเรียนธุรกิจเกษตรสำหรับเกษตรกร (Farmer Business School: FBS) 0 153 01-13-2021, 10:10 AM
    หัวข้อ: ตอนที่ 3 เรียนรู้หน่วยนับเพื่อทราบจำนวนทรัพย์สิน
หัวเรื่อง: ตอนที่ 3 เรียนรู้หน่วยนับเพื่อทราบจำนวนทรัพย์สิน

https://youtu.be/bj9pUtAhFJU
doa โรงเรียนธุรกิจเกษตรสำหรับเกษตรกร (Farmer Business School: FBS) 0 117 01-13-2021, 10:10 AM
    หัวข้อ: ตอนที่ 4 การบริหารจัดการฟาร์มอย่างมีประสิทธิภาพ
หัวเรื่อง: ตอนที่ 4 การบริหารจัดการฟาร์มอย่างมีประสิทธิภาพ

https://youtu.be/P3zm3zbrnOE
doa โรงเรียนธุรกิจเกษตรสำหรับเกษตรกร (Farmer Business School: FBS) 0 112 01-13-2021, 10:09 AM
    หัวข้อ: ตอนที่ 5 รายจ่าย-รายรับ
หัวเรื่อง: ตอนที่ 5 รายจ่าย-รายรับ

https://youtu.be/3cctbNej-ks
doa โรงเรียนธุรกิจเกษตรสำหรับเกษตรกร (Farmer Business School: FBS) 0 138 01-13-2021, 10:09 AM
    หัวข้อ: ตอนที่ 6 การตัดสินใจเพื่อเพิ่มรายได้
หัวเรื่อง: ตอนที่ 6 การตัดสินใจเพื่อเพิ่มรายได้

https://youtu.be/dERzkEk1OPs
doa โรงเรียนธุรกิจเกษตรสำหรับเกษตรกร (Farmer Business School: FBS) 0 147 01-13-2021, 10:09 AM
    หัวข้อ: ตอนที่ 7 คว้าโอกาสสร้างความหลากหลายให้กับธุรกิจ
หัวเรื่อง: ตอนที่ 7 คว้าโอกาสสร้างความหลากหลายให้กับธุรกิจ

https://youtu.be/NKwJDtgjan0
doa โรงเรียนธุรกิจเกษตรสำหรับเกษตรกร (Farmer Business School: FBS) 0 156 01-13-2021, 09:53 AM
    หัวข้อ: ตอนที่ 8 การบริหารหารเงินตลอดทั้งปี
หัวเรื่อง: ตอนที่ 8 การบริหารหารเงินตลอดทั้งปี

https://youtu.be/o8cKLDQ9Ksg
doa โรงเรียนธุรกิจเกษตรสำหรับเกษตรกร (Farmer Business School: FBS) 0 113 01-13-2021, 09:53 AM
    หัวข้อ: ตอนที่ 9 การเข้าถึงบริการที่ดีทางการเงิน
หัวเรื่อง: ตอนที่ 9 การเข้าถึงบริการที่ดีทางการเงิน

https://youtu.be/FYIUZqUhFnU
doa โรงเรียนธุรกิจเกษตรสำหรับเกษตรกร (Farmer Business School: FBS) 0 121 01-13-2021, 09:52 AM
    หัวข้อ: ตอนที่ 10 เพิ่มรายได้ด้วยการพัฒนาคุณภาพผลผลิต
หัวเรื่อง: ตอนที่ 10 เพิ่มรายได้ด้วยการพัฒนาคุณภาพผลผลิต

https://youtu.be/jG1MglSbWZI
doa โรงเรียนธุรกิจเกษตรสำหรับเกษตรกร (Farmer Business School: FBS) 0 106 01-13-2021, 09:52 AM
    หัวข้อ: ตอนที่ 11 ประโยชน์ของการเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร
หัวเรื่อง: ตอนที่ 11 ประโยชน์ของการเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร

https://youtu.be/N5NgojiKkDM
doa โรงเรียนธุรกิจเกษตรสำหรับเกษตรกร (Farmer Business School: FBS) 0 115 01-13-2021, 09:50 AM
    หัวข้อ: ตอนที่ 12 เพิ่มกำไรด้วยการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต
หัวเรื่อง: ตอนที่ 12 เพิ่มกำไรด้วยการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนกา...

https://youtu.be/op5SbSLf2LY
doa โรงเรียนธุรกิจเกษตรสำหรับเกษตรกร (Farmer Business School: FBS) 0 121 01-13-2021, 09:50 AM
    หัวข้อ: ตอนที่ 13 ก้าวสู่การเป็นนักธุรกิจเกษตร
หัวเรื่อง: ตอนที่ 13 ก้าวสู่การเป็นนักธุรกิจเกษตร

https://youtu.be/gCh9W-Kc5lE
doa โรงเรียนธุรกิจเกษตรสำหรับเกษตรกร (Farmer Business School: FBS) 0 111 01-13-2021, 09:49 AM
    หัวข้อ: ตอนพิเศษ พระราชพิธีบรมราชาพิเษก
หัวเรื่อง: ตอนพิเศษ พระราชพิธีบรมราชาพิเษก

ตอนพิเศษ พระราชพิธีบรมราชาพิเษก https://youtu.be/o3MIeXC9xNM
doa สารคดี พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 0 301 11-04-2020, 08:04 PM
    หัวข้อ: ตอนที่ ๑ พระราชกรณียกิจตามรอยพระบาทพระราชบิดา พระราชมารดา มหาราชาแห่งแผ่นดิน
หัวเรื่อง: ตอนที่ ๑ พระราชกรณียกิจตามรอยพระบาทพระราชบิดา พระร...

ตอนที่ ๑ พระราชกรณียกิจตามรอยพระบาทพระราชบิดา พระราชมารดา มหาราชาแห่งแผ่นดิน https://youtu.be/OuhZVA0GPzk
doa สารคดี พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 0 242 11-04-2020, 08:03 PM
    หัวข้อ: ตอนที่ ๐๒ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กับการสืบสานการสาธารณสุข
หัวเรื่อง: ตอนที่ ๐๒ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กับก...

ตอนที่ ๐๒ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กับการสืบสานการสาธารณสุข https://youtu.be/1OY-Mh3thBo
doa สารคดี พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 0 253 11-04-2020, 08:02 PM
    หัวข้อ: ตอนที่ ๐๓ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขวัญข้าวแห่งแผ่นดิน
หัวเรื่อง: ตอนที่ ๐๓ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขวัญ...

ตอนที่ ๐๓ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขวัญข้าวแห่งแผ่นดิน https://youtu.be/LWLFOtLEwdo
doa สารคดี พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 0 263 11-04-2020, 08:01 PM
    หัวข้อ: ตอนที่ ๐๔ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สายน้ำแห่งแผ่นดิน
หัวเรื่อง: ตอนที่ ๐๔ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สายน...

ตอนที่ ๐๔ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สายน้ำแห่งแผ่นดิน https://youtu.be/4cjJrfsedTw
doa สารคดี พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 0 252 11-04-2020, 08:01 PM
    หัวข้อ: ตอนที่ ๐๕ พระมหากรุณาธิคุณด้านการศึกษา ดั่งแสงทอรุ้งจากฟากฟ้า
หัวเรื่อง: ตอนที่ ๐๕ พระมหากรุณาธิคุณด้านการศึกษา ดั่งแสงทอรุ...

ตอนที่ ๐๕ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากรุณาธิคุณด้านการศึกษา ดั่งแสงทอรุ้งจากฟากฟ้า https://youtu.be/Fk1OuCA9wMw
doa สารคดี พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 0 260 11-04-2020, 08:00 PM