ตอนที่ 3 เรียนรู้หน่วยนับเพื่อทราบจำนวนทรัพย์สิน
#1
ตอบกลับ