แมลงหวี่ขาวในมันสำปะหลัง bemisia tabaci
#1
ตอบกลับ