การผลิตหัวพันธุ์หลักขิงชั้น G0 ในวัสดุปลูกโดยไม่ใช้ดิน substrate
#1
การผลิตหัวพันธุ์หลักขิงชั้น G0 ในวัสดุปลูกโดยไม่ใช้ดิน substrate

ตอบกลับ