สถิติ
ทั้งหมด เฉลี่ย
โพสต์: 398
เรื่อง: 310
สมาชิก: 1
โพสต์ต่อวัน: 0.23
เรื่องต่อวัน: 0.18
สมาชิกต่อวัน: 0
โพสต์ต่อคน: 398
เรื่องต่อคน: 310
ตอบต่อเรื่อง: 0.28
ข้อมูลทั่วไป
สมาชิกล่าสุด: doa
สมาชิกที่มีการโพสต์ข้อความ: 100%
สมาชิกที่โพสต์มากที่สุดของวันนี้: ไม่มีใคร (0 โพสต์)
หัวข้อยอดนิยม: คลิปความรู้ Smart Box ปี 2560 (60 โพสต์, 15 กระทู้)

ความนิยมสูงสุด...
เรื่องที่ได้รับการตอบกลับมากที่สุด เรื่องที่ได้รับการเข้าชมมากที่สุด
การผลิตมันสำปะหลัง (6 ตอบกลับ)
การผลิตหน้าวัว (5 ตอบกลับ)
การผลิตหน่อไม้ฝรั่ง (5 ตอบกลับ)
การผลิตอ้อย (5 ตอบกลับ)
การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (5 ตอบกลับ)
การผลิตถั่วเหลือง (5 ตอบกลับ)
การผลิตฝ้าย (5 ตอบกลับ)
การผลิตมังคุด (5 ตอบกลับ)
การผลิตถั่วเขียวผิวมัน (5 ตอบกลับ)
การผลิตข้าวโพดฝักอ่อน (5 ตอบกลับ)
การผลิตข้าวโพดหวาน (5 ตอบกลับ)
การผลิตถั่วเขียวผิวดำ (5 ตอบกลับ)
การผลิตทุเรียน (4 ตอบกลับ)
การผลิตลองกอง (4 ตอบกลับ)
การผลิตถั่วลิสง (3 ตอบกลับ)
การผลิตมันสำปะหลัง (7,868 เข้าชม)
การผลิตอ้อย (6,573 เข้าชม)
การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (5,917 เข้าชม)
การผลิตถั่วเหลือง (5,384 เข้าชม)
การผลิตข้าวโพดฝักอ่อน (5,365 เข้าชม)
การผลิตฝ้าย (5,267 เข้าชม)
การผลิตข้าวโพดหวาน (5,260 เข้าชม)
การผลิตถั่วเขียวผิวมัน (5,247 เข้าชม)
การผลิตมังคุด (5,236 เข้าชม)
การผลิตถั่วเขียวผิวดำ (5,211 เข้าชม)
การผลิตถั่วลิสง (5,165 เข้าชม)
การผลิตหน้าวัว (5,159 เข้าชม)
การผลิตลองกอง (4,940 เข้าชม)
การผลิตหน่อไม้ฝรั่ง (4,689 เข้าชม)
การผลิตสับปะรด (4,506 เข้าชม)