สถิติ
ทั้งหมด เฉลี่ย
โพสต์: 392
เรื่อง: 285
สมาชิก: 1
โพสต์ต่อวัน: 0.32
เรื่องต่อวัน: 0.23
สมาชิกต่อวัน: 0
โพสต์ต่อคน: 392
เรื่องต่อคน: 285
ตอบต่อเรื่อง: 0.38
ข้อมูลทั่วไป
สมาชิกล่าสุด: doa
สมาชิกที่มีการโพสต์ข้อความ: 100%
สมาชิกที่โพสต์มากที่สุดของวันนี้: ไม่มีใคร (0 โพสต์)
หัวข้อยอดนิยม: คลิปความรู้ Smart Box ปี 2560 (95 โพสต์, 31 กระทู้)

ความนิยมสูงสุด...
เรื่องที่ได้รับการตอบกลับมากที่สุด เรื่องที่ได้รับการเข้าชมมากที่สุด
การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ (7 ตอบกลับ)
การผลิตมันสำปะหลัง (6 ตอบกลับ)
การผลิตหน้าวัว (5 ตอบกลับ)
การผลิตถั่วเขียวผิวดำ (5 ตอบกลับ)
การผลิตข้าวโพดหวาน (5 ตอบกลับ)
การผลิตข้าวโพดฝักอ่อน (5 ตอบกลับ)
การผลิตฝ้าย (5 ตอบกลับ)
การผลิตมังคุด (5 ตอบกลับ)
การผลิตถั่วเหลือง (5 ตอบกลับ)
การผลิตถั่วเขียวผิวมัน (5 ตอบกลับ)
การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (5 ตอบกลับ)
การผลิตหน่อไม้ฝรั่ง (5 ตอบกลับ)
การผลิตอ้อย (5 ตอบกลับ)
การผลิตลองกอง (4 ตอบกลับ)
การผลิตทุเรียน (4 ตอบกลับ)
การผลิตมันสำปะหลัง (5,237 เข้าชม)
การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ (4,556 เข้าชม)
การผลิตอ้อย (4,294 เข้าชม)
การผลิตถั่วเหลือง (3,678 เข้าชม)
การผลิตข้าวโพดฝักอ่อน (3,645 เข้าชม)
การผลิตและการใช้ชีวภัณฑ์ Bacillus subtilis (BS) ควบคุมโรคเหี่ยวจากเชื้อแบคทีเรีย (3,635 เข้าชม)
การผลิตข้าวโพดหวาน (3,614 เข้าชม)
การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (3,555 เข้าชม)
การผลิตถั่วเขียวผิวดำ (3,552 เข้าชม)
การผลิตฝ้าย (3,528 เข้าชม)
การผลิตถั่วลิสง (3,520 เข้าชม)
การผลิตหน้าวัว (3,511 เข้าชม)
การผลิตถั่วเขียวผิวมัน (3,503 เข้าชม)
การผลิตลองกอง (3,434 เข้าชม)
การผลิตมังคุด (3,098 เข้าชม)