เสริมพลังปีใหม่ จำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ สินค้าเกษตรคุณภาพ

เสริมพลังปีใหม่ จำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ สินค้าเกษตรคุณภาพ

โครงการ
“ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์”
ปี พ.ศ. 2564
โดยหน่วยงานต่าง ๆ ของกรมวิชาการเกษตร

กิจกรรม “เสริมพลังปีใหม่ จำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ สินค้าเกษตรคุณภาพ”

สถานที่จัด : 3 จุด / 3 จังหวัด / 3 หน่วยงาน
ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 31 มกราคม 2564


  • ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย : จำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูป เช่น สบู่ น้ำมันเหลืองขี้ผึ้งจากตะไคร้ต้น
  • ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ : จัดพื้นที่จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและพันธุ์ไม้ต่าง ๆ
  • ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ : จำหน่ายพืชผักทางการเกษตร/กาแฟสด/มะคาเดเมีย