วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นางสาวฉันทนา คงนคร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 พร้อม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ  ร่วม กิจกรรม Kickoff โครงการจิตอาสา “พิษณุโลกเมืองสะอาด (PHITSANULOK CLEAN & TIDY)” ภายใต้ยุทธการ “สร้างเมืองสวย สองแควสะอาดสดใส ” เพื่อสร้างจิตสำนึกร่วมกันและรักษาความสะอาดของบ้านเมืองให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย สวยงาม ภายรอบอาคารตึกอำนวยการ สำนักวิจัยและพัมนาการเกษตรเขตที่ 2 จ.พิษณุโลก