วันที่ 7 ธันวาคม 2564 นางสาวฉันทนา คงนคร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 พร้อม ผู้อำนวยการกลุ่มฯ เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 7/2564 โดยมี นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมผ่านทางระบบ video conference (zoom) ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จ.พิษณุโลก