เเบบฟอร์มการขอรับรอง มกษ 2507-2559 หลักปฎิบัติสำหรับการผลิตเชื้อเห็ด

เเบบฟอร์มการขอรับรอง มกษ 2507-2559

หลักปฎิบัติสำหรับการผลิตเชื้อเห็ด

คำแนะนำในการกรอกแบบ สมพ.2 และ สมพ.3  (สำหรับขอการรับรอง มกษ.2507 
แบบ สมพ.2  คำร้องขอหนังสือรับรองโรงงาน ภายใต้การกำกับดูแลของกรมวิชาการเกษตร
แบบ สมพ.3 คำร้องขอต่ออายุหนังสือรับรองโรงงาน ภายใต้การกำกับดูแลของกรมวิชาการเกษตร