Slider

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร(สวพ.6)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน

Read more

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร

Read more

ภาพกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 โครงการและกิจรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชภิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 วันวิสาขบูชา #วัน

Read more

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 ปฏิบัติภารกิจเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงาน ผ่านสื่อสถานีโทรทัศน์ช่อง 5 HD1 และ สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 นายชลธี นุ่มหนู ผู

Read more