หน้าแรก

เผยแพร่ ตราสัญลักษณ์ 132 ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตารางการเปิดรับสมัครอบรมออนไลน์
“ หลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปี 2567 ”

✨รุ่นที่ 1 เปิดรับสมัครวันที่ 15 - 29 กุมภาพันธ์ 2567✨

🚩ค่าใช้จ่ายในการอบรม : 700 บาท/ท่าน

📕คู่มือการลงทะเบียน คลิก : https://bit.ly/48LOtf1

👉สิ่งที่จะได้รับ :
1. หนังสือประกอบการอบรม
2. ใบประกาศนียบัตร (กรณีสอบผ่าน)

👩‍🌾👨‍🌾ใครบ้างที่ต้องเข้าอบรม
➡️ ผู้ที่มีวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 หรือ ชนิดที่ 3 ไว้ในครอบครองเพื่อขายในประเทศ

☎️ สนใจติดต่อ Line : @doacer หรือ https://lin.ee/xBi6NnY / โทร : 1453 กด 12

7.-ค่านิยมกรมวิชาการเกษตร
008-1
pic หน่วยรับรอง
ส่งออกพืช 7 ชนิด2
ประกาศ1
1556792adfbca83
3FC5C4E6-0B3B-48A3-BC2F-F377E2681563
banner2
งดเครื่องดื่ม
corubtion
previous arrow
next arrow
ประชาสัมพันธ์ สวพ.6

สวพ.6 ประชุมพิจารณาคัดเลือกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2567 เพื่อคัดเลือกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จังหวัดจันทบุรี

สวพ.6 จัดกิจกรรมน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “งานช่วยพ่อทำสวน”ครั้งที่ 8

สวพ.6 บรรยายความรู้ เรื่องมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.9001-2564 และข้อกำหนด 8 ประการ เพื่อให้ได้การรับรองแหล่งผลิต GAP และ หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน ให้แก่เกษตรกรอำเภอนายายอาม ที่สนใจเข้าสู่มาตรฐาน GAP รายใหม่

เรื่องล่าสุด