สวนผลไม้ จำนวน 9 ชนิด ส่งออกไปจีน (อัพเดท 25 เมษายน 2564)

สวนผลไม้ จำนวน 9 ชนิด ส่งออกไปจีน (อัพเดท 25 เมษายน 2564)