ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (สวพ.6) และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร (สวพ.6)

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (สวพ.6) และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร (สวพ.6)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (ข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (สวพ.6) และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร

กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (สวพ.6) และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร (สวพ.6)

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งที่ 1 ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (สวพ.6) และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร (สวพ.6)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร

ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป