ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร