ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร(สวพ.6)