สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จตรวจติดตามผลการดำเนินงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี

วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 สมเด็จพระ

Read more

ลงพื้นที่ตรวจสอบศัตรูพืช (เพลี้ยแป้ง) ในโรงคัดบรรจุลำไย พื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อน และอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 นายชลธี นุ่มหนู

Read more

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 ปฏิบัติภารกิจเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงาน ผ่านสื่อสถานีโทรทัศน์ช่อง 5 HD1 และ สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 นายชลธี นุ่มหนู ผู

Read more