หน้าแรก

ข้อมูลโรงงานผลิตสินค้าพืชที่ได้รับการรับรองขอบข่ายผลิตภัณฑ์พืช 9 ชนิด ส่งออกประเทศจีน

ปิดความเห็น บน ข้อมูลโรงงานผลิตสินค้าพืชที่ได้รับการรับรองขอบข่ายผลิตภัณฑ์พืช 9 ชนิด ส่งออกประเทศจีน

รายชื่อหน่วยรับรองโรงงานผลิตพืช (Certification Body: CB)

ปิดความเห็น บน รายชื่อหน่วยรับรองโรงงานผลิตพืช (Certification Body: CB)

ประกาศผลสอบหลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปี64 รายใหม่-รายเก่า

ปิดความเห็น บน ประกาศผลสอบหลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปี64 รายใหม่-รายเก่า

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (เขต7)

ปิดความเห็น บน ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (เขต7)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สวพ.7)

ปิดความเห็น บน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สวพ.7)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปี2564 (รายใหม่-รายเก่า)

ปิดความเห็น บน รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปี2564 (รายใหม่-รายเก่า)

กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่1 ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สวพ.7)

ปิดความเห็น บน กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่1 ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สวพ.7)

รายชื่อผู้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะครั้งที่1 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สวพ.7

ปิดความเห็น บน รายชื่อผู้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะครั้งที่1 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สวพ.7

สวพ.7เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ไม่ต้องผ่าน กพ.) พร้อมใบสมัคร

ปิดความเห็น บน สวพ.7เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ไม่ต้องผ่าน กพ.) พร้อมใบสมัคร

เผยแพร่สรุปผลการดำเนินงานในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปิดความเห็น บน เผยแพร่สรุปผลการดำเนินงานในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


ข่าวกิจกรรม

สาธารณะรัฐประชาชนจีน(GACC)สุ่มตรวจประเมินโรงคัดบรรจุผลไม้ทุเรียนไทย

ปิดความเห็น บน สาธารณะรัฐประชาชนจีน(GACC)สุ่มตรวจประเมินโรงคัดบรรจุผลไม้ทุเรียนไทย

สวพ.7เร่งระดมตรวจติดตามการขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืช(มกษ.9047)

ปิดความเห็น บน สวพ.7เร่งระดมตรวจติดตามการขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืช(มกษ.9047)

สวพ.7เร่งลงพื้นที่ตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืช

ปิดความเห็น บน สวพ.7เร่งลงพื้นที่ตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืช

ประชุมการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ zoom

ปิดความเห็น บน ประชุมการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ zoom