หน้าแรก

ประกาศการฝึกอบรม>>>หลักสูตร ผู้ควบคุมหารขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปี 65

ปิดความเห็น บน ประกาศการฝึกอบรม>>>หลักสูตร ผู้ควบคุมหารขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปี 65

 แอพพลิเคชั่น Plants for U  ตัวช่วยเกษตรกรยุคไฮเทค

ปิดความเห็น บน  แอพพลิเคชั่น Plants for U  ตัวช่วยเกษตรกรยุคไฮเทค

สวพ.7 จัดประชุมชี้แจงกรอบการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565

ปิดความเห็น บน สวพ.7 จัดประชุมชี้แจงกรอบการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูลรายชื่อแปลงเพาะกล้าปาล์มน้ำมันที่มีใบอนุญาตรวมรวบ

ปิดความเห็น บน ข้อมูลรายชื่อแปลงเพาะกล้าปาล์มน้ำมันที่มีใบอนุญาตรวมรวบ

ข้อมูลโรงงานผลิตสินค้าพืชที่ได้รับการรับรองขอบข่ายผลิตภัณฑ์พืช 9 ชนิด ส่งออกประเทศจีน

ปิดความเห็น บน ข้อมูลโรงงานผลิตสินค้าพืชที่ได้รับการรับรองขอบข่ายผลิตภัณฑ์พืช 9 ชนิด ส่งออกประเทศจีน

รายชื่อหน่วยรับรองโรงงานผลิตพืช (Certification Body: CB)

ปิดความเห็น บน รายชื่อหน่วยรับรองโรงงานผลิตพืช (Certification Body: CB)

ประกาศผลสอบหลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปี64 รายใหม่-รายเก่า

ปิดความเห็น บน ประกาศผลสอบหลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปี64 รายใหม่-รายเก่า

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (เขต7)

ปิดความเห็น บน ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (เขต7)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สวพ.7)

ปิดความเห็น บน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สวพ.7)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปี2564 (รายใหม่-รายเก่า)

ปิดความเห็น บน รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปี2564 (รายใหม่-รายเก่า)


ข่าวกิจกรรม

สวพ.7 จัดประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช ครั้งที่ 4/2565

ปิดความเห็น บน สวพ.7 จัดประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช ครั้งที่ 4/2565

สวพ.7 เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายและแนวทางการปฎิบัติงานตามนโยบายจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (มนัญญาไทยเศรษฐ์) ผ่านระบบ Zoom Meeting

ปิดความเห็น บน สวพ.7 เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายและแนวทางการปฎิบัติงานตามนโยบายจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (มนัญญาไทยเศรษฐ์) ผ่านระบบ Zoom Meeting

สวพ.7 ร่วมกิจกรรมปล่อยปลาสู่ธรรมชาติ ร่วมกับหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานปกครองในพื้นที่ และกรมราชทัณฑ์

ปิดความเห็น บน สวพ.7 ร่วมกิจกรรมปล่อยปลาสู่ธรรมชาติ ร่วมกับหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานปกครองในพื้นที่ และกรมราชทัณฑ์

ผอ.สวพ.7เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร การใช้ชีวภัณฑ์เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีในการควบคุมโรครากเน่า โคนเน่าในทุเรียน

ปิดความเห็น บน ผอ.สวพ.7เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร การใช้ชีวภัณฑ์เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีในการควบคุมโรครากเน่า โคนเน่าในทุเรียน