หน้าแรก

สวพ.7เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ไม่ต้องผ่าน กพ.)

ปิดความเห็น บน สวพ.7เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ไม่ต้องผ่าน กพ.)

ขอเชิญเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวร่วมการตรวจรับรองมาตรการป้องกันการใช้แรงงานลิงในการเก็บเกี่ยว

ปิดความเห็น บน ขอเชิญเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวร่วมการตรวจรับรองมาตรการป้องกันการใช้แรงงานลิงในการเก็บเกี่ยว

ประชาสัมพันธ์ แผนหน่วย GAP เคลื่อนที่ เดือน พ.ย.65

ปิดความเห็น บน ประชาสัมพันธ์ แผนหน่วย GAP เคลื่อนที่ เดือน พ.ย.65

คู่มือ/เอกสาร กัญชง-กัญชา

ปิดความเห็น บน คู่มือ/เอกสาร กัญชง-กัญชา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สวพ.7)

ปิดความเห็น บน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สวพ.7)

ลงทะเบียนรับต้นกล้ากัญชา กัญชง

ปิดความเห็น บน ลงทะเบียนรับต้นกล้ากัญชา กัญชง

รับสมัคร ผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุผลไม้ภาคใต้ อบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะผู้ควบคุมคุณภาพผลผลิตประจำ โรงคัดบรรจุผลไม้ทั้งเปลือก

ปิดความเห็น บน รับสมัคร ผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุผลไม้ภาคใต้ อบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะผู้ควบคุมคุณภาพผลผลิตประจำ โรงคัดบรรจุผลไม้ทั้งเปลือก

มาตรการการควบคุมป้องกันการปนเปื้อนเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 ในโรงคัดบรรจุผลไม้เพื่อการส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน และการสมัครเข้ารับการตรวจ GMP PLUS

ปิดความเห็น บน มาตรการการควบคุมป้องกันการปนเปื้อนเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 ในโรงคัดบรรจุผลไม้เพื่อการส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน และการสมัครเข้ารับการตรวจ GMP PLUS

ประกาศรับสมัครผู้สนใจอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมการวัตถุอันตรายทางการเกษตร” ปี 2565

ปิดความเห็น บน ประกาศรับสมัครผู้สนใจอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมการวัตถุอันตรายทางการเกษตร” ปี 2565

 แอพพลิเคชั่น Plants for U  ตัวช่วยเกษตรกรยุคไฮเทค

ปิดความเห็น บน  แอพพลิเคชั่น Plants for U  ตัวช่วยเกษตรกรยุคไฮเทค


ข่าวกิจกรรม

สวพ.7 ร่วมกับสาธารณสุข ส่งเสริมการปลูกยกระดับมาตรฐานฟ้าทะลายโจร

ปิดความเห็น บน สวพ.7 ร่วมกับสาธารณสุข ส่งเสริมการปลูกยกระดับมาตรฐานฟ้าทะลายโจร

สวพ.7 ให้การต้อนรับ รมช.มนัญญา ลงพื้นที่ภาคใต้ ผลักดันทุเรียนไทยขึ้นชั้นผลไม้พรีเมี่ยมระดับโลก

ปิดความเห็น บน สวพ.7 ให้การต้อนรับ รมช.มนัญญา ลงพื้นที่ภาคใต้ ผลักดันทุเรียนไทยขึ้นชั้นผลไม้พรีเมี่ยมระดับโลก

สวพ.7 จัดประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช ครั้งที่ 1/2566

ปิดความเห็น บน สวพ.7 จัดประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช ครั้งที่ 1/2566

นายภัสชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ติดตามสวนทุเรียนและล้งส่งออก ณ สวพ.7

ปิดความเห็น บน นายภัสชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ติดตามสวนทุเรียนและล้งส่งออก ณ สวพ.7