หน้าแรก

ประกาศผลสอบหลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปี64 รายใหม่-รายเก่า

ปิดความเห็น บน ประกาศผลสอบหลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปี64 รายใหม่-รายเก่า

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (เขต7)

ปิดความเห็น บน ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (เขต7)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สวพ.7)

ปิดความเห็น บน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สวพ.7)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปี2564 (รายใหม่-รายเก่า)

ปิดความเห็น บน รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปี2564 (รายใหม่-รายเก่า)

กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่1 ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สวพ.7)

ปิดความเห็น บน กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่1 ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สวพ.7)

รายชื่อผู้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะครั้งที่1 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สวพ.7

ปิดความเห็น บน รายชื่อผู้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะครั้งที่1 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สวพ.7

สวพ.7เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ไม่ต้องผ่าน กพ.) พร้อมใบสมัคร

ปิดความเห็น บน สวพ.7เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ไม่ต้องผ่าน กพ.) พร้อมใบสมัคร

เผยแพร่สรุปผลการดำเนินงานในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปิดความเห็น บน เผยแพร่สรุปผลการดำเนินงานในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป(เขต๗) ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน

ปิดความเห็น บน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป(เขต๗) ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน

กำหนดการประเมินสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน(สวพ.7)

ปิดความเห็น บน กำหนดการประเมินสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน(สวพ.7)


ข่าวกิจกรรม

สวพ.7 ลงพื้นที่ส่งมอบเมล็ดพันธุ์พืชแก่เกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน

ปิดความเห็น บน สวพ.7 ลงพื้นที่ส่งมอบเมล็ดพันธุ์พืชแก่เกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน

ขับเคลื่อนการดำเนินงาน แก่กลุ่มเกษตร(ศพก) กลุ่มผลิตไม้ผลปลอดภัยลำพูน

ปิดความเห็น บน ขับเคลื่อนการดำเนินงาน แก่กลุ่มเกษตร(ศพก) กลุ่มผลิตไม้ผลปลอดภัยลำพูน

สวพ.7ร่วมกับ มกอช.ลงพื้นที่เข้ารับสมัครการขอการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร (GAP) แก่กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ทุเรียน อำเภอบ้านนาสาร

ปิดความเห็น บน สวพ.7ร่วมกับ มกอช.ลงพื้นที่เข้ารับสมัครการขอการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร (GAP) แก่กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ทุเรียน อำเภอบ้านนาสาร

ขับเคลื่อนหมู่บ้านพืชปลอดภัยในโครงการพัฒนาศักยภาพพืชอาหารให้ได้มาตรฐานทางเกษตรที่ดี GAP พืช

ปิดความเห็น บน ขับเคลื่อนหมู่บ้านพืชปลอดภัยในโครงการพัฒนาศักยภาพพืชอาหารให้ได้มาตรฐานทางเกษตรที่ดี GAP พืช