สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8

ข่าวกิจกรรม สวพ.8 :

สวพ.8 กรมวิชาการเกษตร และจังหวัดสงขลา kickoff ปล่อยแตนเบียนหนอนหัวดำมะพร้าว
"7 โมเดล 7 จังหวัด เกษตรมูลค่าสูงภาคใต้ตอนล่าง"
โดย : สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สวพ.8 จัดประชุมเรื่อง “เสนอขอรับรองเทคโนโลยีการเกษตรด้านพืชของกรมวิชาการเกษตร”
ข่าวกิจกรรม

สวพ.8 จัดประชุมเรื่อง “เสนอขอรับรองเทคโนโลยีการเกษตรด้านพืชของกรมวิชาการเกษตร”

สวพ.8 ประชุมผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง “ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการพิเศษ ประจำปี 2567”
ข่าวกิจกรรม

สวพ.8 ประชุมผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง “ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการพิเศษ ประจำปี 2567”

ประชุมผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง การประชุมชี้แจงและให้คำปรึกษา เรื่อง “การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ สวพ.8”
ข่าวกิจกรรม

ประชุมผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง การประชุมชี้แจงและให้คำปรึกษา เรื่อง “การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ สวพ.8”

ผู้บริหารสวพ.8 เข้าร่วมประชุม “เตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ชั้นกรรมาธิการ ฯ (กผง.)”
ข่าวกิจกรรม

ผู้บริหารสวพ.8 เข้าร่วมประชุม “เตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ชั้นกรรมาธิการ ฯ (กผง.)”

สวพ.7 สวพ.8 เข้าร่วมประชุม “คณะกรรมการบริหารตรวจสอบคุณภาพปุ๋ยและชีวภัณฑ์โครงการสนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว”
ข่าวกิจกรรม

สวพ.7 สวพ.8 เข้าร่วมประชุม “คณะกรรมการบริหารตรวจสอบคุณภาพปุ๋ยและชีวภัณฑ์โครงการสนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว”

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เข้าตรวจเยี่ยมสวพ.8 และศวพ.สงขลา
ข่าวกิจกรรม

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เข้าตรวจเยี่ยมสวพ.8 และศวพ.สงขลา

กรมวิชาการเกษตร เข้าร่วมงาน “รณรงค์ป้องกัน ปัญหาหนอนเจาะเม็ดทุเรียน สร้างอัตลักษณ์เฉพาะ และคุณภาพของทุเรียนยะลา ให้เป็นที่ยอมรับต่อผู้บริโภค” ณ จังหวัดยะลา
ข่าวกิจกรรม

กรมวิชาการเกษตร เข้าร่วมงาน “รณรงค์ป้องกัน ปัญหาหนอนเจาะเม็ดทุเรียน สร้างอัตลักษณ์เฉพาะ และคุณภาพของทุเรียนยะลา ให้เป็นที่ยอมรับต่อผู้บริโภค” ณ จังหวัดยะลา

สวพ.8 จัดประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช สวพ.8 ครั้งที่ 7/2567
ข่าวกิจกรรม

สวพ.8 จัดประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช สวพ.8 ครั้งที่ 7/2567

นโยบายความปลอดภัย :

นโยบายเว็บไซต์
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
นโยบายการใช้คุกกี้