สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8

ข่าวกิจกรรม สวพ.8 :

สวพ.8 กรมวิชาการเกษตร และจังหวัดสงขลา kickoff ปล่อยแตนเบียนหนอนหัวดำมะพร้าว
"7 โมเดล 7 จังหวัด เกษตรมูลค่าสูงภาคใต้ตอนล่าง"
โดย : สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สวพ.8 จัดประชุม “จัดสรรงบประมาณ ปี 2567 (งวดที่2)” เมษายน -พฤษภาคม 2567
ข่าวกิจกรรม

สวพ.8 จัดประชุม “จัดสรรงบประมาณ ปี 2567 (งวดที่2)” เมษายน -พฤษภาคม 2567

สวพ.8 ร่วมเป็นวิทยากรในงาน “วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day)”
ข่าวกิจกรรม

สวพ.8 ร่วมเป็นวิทยากรในงาน “วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day)”

สวพ.8 ถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ข่าวกิจกรรม

สวพ.8 ถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ผู้บริหารสวพ.8 กรมวิชาการเกษตร ร่วมขับเคลื่อน นโยบาย “สงขลามหานคร มะพร้าวน้ำหอม ของภาคใต้”
ข่าวกิจกรรม

ผู้บริหารสวพ.8 กรมวิชาการเกษตร ร่วมขับเคลื่อน นโยบาย “สงขลามหานคร มะพร้าวน้ำหอม ของภาคใต้”

สวพ.8 ร่วมให้คำแนะนำเกษตรกร เรื่อง “รู้จักดินจากผลวิเคราะห์ดิน เพื่อเพิ่มคุณภาพการผลิตมะพร้าวน้ำหอม”
ข่าวกิจกรรม

สวพ.8 ร่วมให้คำแนะนำเกษตรกร เรื่อง “รู้จักดินจากผลวิเคราะห์ดิน เพื่อเพิ่มคุณภาพการผลิตมะพร้าวน้ำหอม”

ผอ.สวพ.8 เข้าร่วมงาน “DOA Healthy Together”
ข่าวกิจกรรม

ผอ.สวพ.8 เข้าร่วมงาน “DOA Healthy Together”

ผอ.สวพ.8 เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล
ข่าวกิจกรรม

ผอ.สวพ.8 เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล

ผอ.สวพ.8 เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริการกรมวิชาการเกษตร
ข่าวกิจกรรม

ผอ.สวพ.8 เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริการกรมวิชาการเกษตร

นโยบายความปลอดภัย :

นโยบายเว็บไซต์
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
นโยบายการใช้คุกกี้