สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8
สวพ.8 ออกตรวจโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด (ทุเรียน) ในพื้นที่จังหวัดสงขลา
ข่าวกิจกรรม

สวพ.8 ออกตรวจโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด (ทุเรียน) ในพื้นที่จังหวัดสงขลา

ประชุมคณะทำงานความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรกับกรมวิชาการเกษตร ระดับเขต ครั้งที่ 1/2566
ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะทำงานความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรกับกรมวิชาการเกษตร ระดับเขต ครั้งที่ 1/2566

สวพ.8 เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
ข่าวกิจกรรม

สวพ.8 เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

สวพ.8 จัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยี การจัดการผลิตพืชเพื่อเพิ่มเสถียรภาพด้านรายได้และความมั่นคงด้านอาหารของชุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566
ข่าวกิจกรรม

สวพ.8 จัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยี การจัดการผลิตพืชเพื่อเพิ่มเสถียรภาพด้านรายได้และความมั่นคงด้านอาหารของชุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566

กลุ่มวิชาการ สวพ.8 ร่วมกับ มอ.หาดใหญ่ จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพการเกษตรอย่างยั่งยืนในพื้นที่ชุ่มน้ำ
ข่าวกิจกรรม

กลุ่มวิชาการ สวพ.8 ร่วมกับ มอ.หาดใหญ่ จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพการเกษตรอย่างยั่งยืนในพื้นที่ชุ่มน้ำ

สวพ.8 จังหวัด จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “การเพิ่มศักยภาพหน่วยรับรองมาตรฐานการผลิตพืช”
ข่าวกิจกรรม

สวพ.8 จังหวัด จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “การเพิ่มศักยภาพหน่วยรับรองมาตรฐานการผลิตพืช”

สวพ.8 จัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตส้มจุก ภายใต้โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่
ข่าวกิจกรรม

สวพ.8 จัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตส้มจุก ภายใต้โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่

ประชุมคณะกรรมการวิจัยและพัฒนา สวพ.8 ครั้งที่ 7/2566
ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการวิจัยและพัฒนา สวพ.8 ครั้งที่ 7/2566

นโยบายความปลอดภัย :

นโยบายเว็บไซต์
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
นโยบายการใช้คุกกี้