ชนิดพืชที่พันธุ์พืชใหม่สามารถยื่นจดทะเบียนคุ้มครองได้ (91 ชนิด)

กลุ่มพืชไร่ (17)
–  ข้าว ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ปาล์มน้ำมัน สับปะรด งา อ้อย ข้าวโพด มันสำปะหลัง หญ้าแฝก หญ้าเนเปียร์ ฝ้าย หญ้ารูซี่ อ้อยักษ์
–  หญ้านวลน้อย  สกุลยาสูบ  ไผ่ 
–  พืชสกุลฝ้าย

กลุ่มพืชผัก (21)
–  มะเขือเทศ พริก ถั่วฝักยาว มะเขือ บวบเหลี่ยม ฟักทอง ฟัก/แฟง  มะระ ถั่วแขก ผักกาดหอม ผักกาดกวางตุ้ง  ผักบุ้ง  แตงกวา/แตง ร้าน  ผักคะน้า แตงโม แตงเทศ กะหล่ำปลี ผักกาดหัว มันเทศ
–  กระเจี๊ยบเขียว   มันฝรั่ง

กลุ่มไม้ดอก-ไม้ประดับ (25)
–   โป๊ยเซียน หยก บัว แก้วกาญจนา ลั่นทม ชวนชม บอนสี กล้วยไม้สกุลหวาย กล้วยไม้สกุลฟาแลนนอปซีส กล้วยไม้สกุลแคทลียา กล้วยไม้สกุลแวนด้า ไม้ดอกสกุลขมิ้น หน้าวัว เบญจมาศ บานชื่น ดาวเรือง กุหลาบ
–  กล้วยไม้สกุลซิมบิเดียม ว่านสี่ทิศ หม้อข้าวหม้อแกงลิง  กล้วยไม้สกุลรองเท้านารี
–  ชายผ้าสีดา  ลิ้นมังกร  พืชสกุลยูโฟรเบีย พืชสกุลเดป

กลุ่มไม้ผล(24)
–   ลำไย ลิ้นจี่ มะม่วง มะขาม มะนาวไทย กลุ่มมะปราง กล้วย ขนุน ทุเรียน มะละกอ ส้มโอ มะเฟือง น้อยหน่า ฝรั่ง ส้มเขียวหวาน เงาะ ยางพารา
–   อะโวคาโด อินทผลัม กาแฟ  มะพร้าว 
  ชมพู่  ส้มเช้ง หม่อน

กลุ่มให้เนื้อไม้ (3)
– ยูคาลิปตัส  พืชให้เนื้อไม้ในสกุลอะเคเซีย  สัก 

เห็ดและสาหร่าย (1)
–   เห็ดถั่งเช่าสีทอง

หมายเหตุ :  – มีระเบียบการตรวจสอบ     อยู่ระหว่างการจัดทำระเบียบ   – ยังไม่มีระเบียบการตรวจสอบ