คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2552
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม

ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2552

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

หัวข้อ

 1. ลายพิมพ์ดีเอ็นเอและความหลากหลายทางพันธุกรรมรา Fusarium spp.ในประเทศไทย (0 ตอบ)
 2. การใช้สารไคโตซานในการป้องกันกำจัดโรคลำต้นเน่าของปาล์มน้ำมัน (0 ตอบ)
 3. ประสิทธิภาพของวิธีการพ่นสารเพื่อป้องกันกำจัดโรคแอนแทรคโนสในพริก (0 ตอบ)
 4. ทดสอบประสิทธิภาพและพัฒนาเทคนิคการพ่นสารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูสำคัญในคะน้า (0 ตอบ)
 5. การสำรวจและรวบรวมวัชพืชในมันฝรั่ง (0 ตอบ)
 6. เฝ้าระวังการแพร่กระจายของ Conyza canadensis (L.) Cronq.ในประเทศไทย (0 ตอบ)
 7. การศึกษาชนิดวัชพืชในพืชส่งออก : ถั่วลันเตา (0 ตอบ)
 8. การศึกษาชนิดวัชพืชในพืชส่งออก : หน่อไม้ฝรั่ง (0 ตอบ)
 9. วิจัยและพัฒนาสารจากแมงลักป่าเพื่อการป้องกันกำจัดวัชพืช (0 ตอบ)
 10. การจัดการวัชพืชของลำไย (0 ตอบ)
 11. การใช้เทคนิคทางชีวโมเลกุลเพื่อตรวจสอบการปนเปื้อนของข้าววัชพืชในเมล็ดพันธุ์ข้าว (0 ตอบ)
 12. วิจัยและพัฒนาวิธีการกำจัดแมลงด้วยความร้อนสำหรับกำจัดแมลงวันผลไม้ในผลส้มโอ (0 ตอบ)
 13. การศึกษาวิธีการป้องกันกำจัดของแมลงศัตรูเห็ดที่สำคัญ (0 ตอบ)
 14. การศึกษาชีววิทยา นิเวศวิทยา และการป้องกันกำจัดแมลงหางดีดในเห็ด (0 ตอบ)
 15. ประสิทธิภาพแบคทีเรีย ไวรัส และสารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัด หนอนกระทู้หอมในหน่อไม้ฝรั่ง (0 ตอบ)
 16. ประสิทธิภาพสารสกัดสะเดา น้ำมันปิโตรเลียม และสารฆ่าแมลง ในการป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้ง (0 ตอบ)
 17. การสำรวจและรวบรวมเชื้อแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis และเชื้อไวรัส NPV (0 ตอบ)
 18. การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรีย B. thuringiensis (0 ตอบ)
 19. การใช้สูตรผสมของ Bacillus thuringiensis ร่วมกับไวรัส SeNPV และ HaNPV รูปสารแขวนลอย (0 ตอบ)
 20. การคัดเลือกสายพันธุ์ B. thuringiensis ที่มีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมหนอนกระทู้หอม (0 ตอบ)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10