คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2552
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม

ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2552

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

หัวข้อ

 1. การทดสอบประสิทธิภาพของแบคทีเรีย Bt และไวรัส NPV เพื่อควบคุมหนอนเจาะสมอฝ้ายในทานตะวัน (0 ตอบ)
 2. รูปแบบการผลิตขยายไวรัส NPV หนอนกระทู้ผักในระดับอุตสาหกรรม (0 ตอบ)
 3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไวรัส NPV เพื่อควบคุมหนอนกระทู้ผัก (0 ตอบ)
 4. กระบวนการผลิตปุ๋ยหมักเพื่อเพาะเห็ดฟางคุณภาพ (0 ตอบ)
 5. รวบรวม และคัดเลือกพันธุ์เห็ด Oudemansiella spp.จากแหล่งต่างๆ เพื่อเป็นพันธุ์ทางการค้า (0 ตอบ)
 6. ทดสอบสายพันธุ์เห็ดตีนแรดที่ผลิตสารโพลีแซคคารายด์ที่เป็นประโยชน์ (0 ตอบ)
 7. ทดสอบสายพันธุ์เห็ดตีนแรดเพื่อใช้เป็นพันธุ์การค้า (0 ตอบ)
 8. การศึกษาวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชขององุ่นนำเข้าจากประเทศอินเดีย (0 ตอบ)
 9. การศึกษาวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชขององุ่นนำเข้าจากประเทศออสเตรเลีย (0 ตอบ)
 10. การจัดการโรคเหี่ยวของพริกที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย (0 ตอบ)
 11. การทดสอบรูปแบบการป้องกันกำจัดโรคแอนแทรคโนสของพริกแบบผสมผสาน (0 ตอบ)
 12. การใช้สารธรรมชาติและชีวินทรีย์ป้องกันกำจัดโรคแอนแทรคโนสของพริก (0 ตอบ)
 13. ปฏิกิริยาของพันธุ์หน้าวัวลูกผสมต่อโรคเน่าดำ (0 ตอบ)
 14. สำรวจ รวบรวม และจำแนกรา Pythium สาเหตุโรคพืช (0 ตอบ)
 15. ลายพิมพ์ดีเอ็นเอและความหลากหลายทางพันธุกรรมรา Phytophthora parasitica (0 ตอบ)
 16. การบริหารศัตรูลำไยแบบผสมผสาน (0 ตอบ)
 17. การจัดการโรคราน้ำฝนของลำไย (0 ตอบ)
 18. ปฏิกิริยาของสายพันธุ์ข้าวฟ่างหวานที่ต้านทานต่อโรคช่อดอกไหม้และยอดบิด (0 ตอบ)
 19. สาเหตุ และการแพร่กระจายของราเมือกที่ทำความเสียหายในการเพาะเห็ดถุงของประเทศไทย (0 ตอบ)
 20. การป้องกันกำจัดเชื้อราสกุล Hypomyces สาเหตุโรคใยแมงมุมบนดอกเห็ดเป๋าฮื้อ (0 ตอบ)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10