คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2560
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม

ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2560

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

หัวข้อ

 1. ประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดหนอนเจาะฝักถั่วลายจุดในถั่วฝักยาว (0 ตอบ)
 2. การศึกษาประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดวัชพืชประเภทพ่นก่อนวัชพืชงอกในผักชีฝรั่ง (0 ตอบ)
 3. ทดลองประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดแมลงหวี่ขาวยาสูบ (tobacco whitefly); Bemisia tabaci (0 ตอบ)
 4. การศึกษาประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดวัชพืชชนิดใหม่ในกะเพราและโหระพา (0 ตอบ)
 5. ทดลองประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟในกะเพรา (0 ตอบ)
 6. ทดลองประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดโรคแอนแทรคโนสของพริกสาเหตุจากเชื้อรา Colletotrichum (0 ตอบ)
 7. ทดลองประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัดหนอนผีเสื้อในพริก (0 ตอบ)
 8. ทดลองประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดวัชพืชชนิดใหม่ในมะเขือม่วง (0 ตอบ)
 9. ทดลองประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟฝ้าย, Thrips palmi Karny ในมะเขือเปราะ (0 ตอบ)
 10. ทดลองประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดเพลี้ยจักจั่นฝ้าย, Amrasca biguttula biguttula (0 ตอบ)
 11. พัฒนาเทคนิคการตรวจหา immunodominant membrane protein genes (IDPs) ของเชื้อไฟโตพลาสมา (0 ตอบ)
 12. การผลิตแอนติบอดีของเชื้อไวรัส Watermelon silver mottle virus (WSMoV) ในระบบเซลล์แบคที (0 ตอบ)
 13. การพัฒนาชุดตรวจสอบ Immuno Strip เพื่อตรวจสอบเชื้อแบคทีเรีย Xanthomonas campestris pv. (0 ตอบ)
 14. การตรวจเชื้อไวรัส African cassava mosaic virus (ACMV) ศัตรูพืชกักกันในมันสำปะหลัง (0 ตอบ)
 15. การใช้ดีเอ็นเอบาร์โค้ดเพื่อจำแนกเชื้อรา Trichoderma asperellum T. harzianum (0 ตอบ)
 16. การใช้ดีเอ็นเอบาร์โค้ดเพื่อจัดจำแนกเชื้อรา Beauveria bassiana (0 ตอบ)
 17. การใช้ดีเอ็นเอบาร์โค้ดเพื่อจำแนกชนิดแมงมุมแม่ม่ายสกุล Latrodectus ในประเทศไทย (0 ตอบ)
 18. การตรวจวินิจฉัยชนิดของแตนเบียนไข่วงศ์ย่อย Telenominae (Platygastridae) (0 ตอบ)
 19. การสำรวจโรคและจัดทำรหัสดีเอ็นเอบาร์โค้ดของราสนิมสาเหตุโรคพืช (0 ตอบ)
 20. การสำรวจโรคและจัดทำดีเอ็นเอบาร์โค้ดของรา Cercosporoid fungi สาเหตุโรคพืช (0 ตอบ)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11