คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2555
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม

ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2555

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

หัวข้อ

 1. การศึกษาวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชของเมล็ดพันธุ์ยาสูบนำเข้าจากบราซิล (0 ตอบ)
 2. การตรวจติดตามเชื้อ Columnea latent viroid (CLVd) ที่ติดเข้ามากับเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ (0 ตอบ)
 3. ศึกษาประสิทธิภาพไส้เดือนฝอย Steinernema sp. ควบคุมทากพามาริออน Parmarion sp. (0 ตอบ)
 4. ศึกษาความเป็นพิษและประสิทธิภาพของสบู่ดำและมะคำดีควาย เพื่อใช้เป็นสารกำจัดหอย (0 ตอบ)
 5. การควบคุมหอยซัคซิเนีย Succinea sp. ในสวนกล้วยไม้โดยวิธีผสมผสาน (0 ตอบ)
 6. พัฒนาการเพาะเลี้ยงและศักยภาพการเป็นตัวห้ำของผีเสื้อตัวห้ำ Spalgis epius (0 ตอบ)
 7. การทดสอบประสิทธิภาพของแมลงช้างปีกใสในการควบคุมแมลงหวี่ขาวใยเกลียว (0 ตอบ)
 8. การใช้แมลงช้างปี กใส Plesiochrysa ramburi ในการควบคุมเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสภาพไร่ (0 ตอบ)
 9. การศึกษาผลกระทบของสารฆ่าแมลงปากดูดต่อแมลงช้างปีกใส (0 ตอบ)
 10. การศึกษาผลกระทบของสารฆ่าแมลงปากดูดต่อแมลงช้างปีกใส (0 ตอบ)
 11. ประสิทธิภาพสารกำจัดวัชพืชในการกำจัดสาหร่ายหางกระรอก และสาหร่ายพุงชะโด (0 ตอบ)
 12. การจัดการวัชพืชและผลของสารกำจัดวัชพืชตกค้างในถั่วเหลืองฝักสด (0 ตอบ)
 13. การใช้สารเสริมประสิทธิภาพความแข็งแรงในการป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากแบคทีเรียกล้วยไม้ (0 ตอบ)
 14. ผลกึ่งเรื้อรังของสารสกัดจากกากเมล็ดชากำจัดหอยที่มีต่อเหงือกและเนื้อเยื่อตับปลานิล (0 ตอบ)
 15. คัดเลือกชนิด และศึกษาพฤติกรรมการกินหอยทากของหอยตัวห้ำวงศ์ Streptaxidae ในประเทศไทย (0 ตอบ)
 16. วิจัยและพัฒนาพันธุ์ดาหลาโดยวิธีการผสมเกสรในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง (0 ตอบ)
 17. การปรับปรุงวิธีการตรวจหาแบคทีเรีย R. solanacearum ในหัวพันธุ์ปทุมมาโดยใช้ชุดตรวจสอบ (0 ตอบ)
 18. การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ชนิดผง B. subtilis สายพันธุ์ 4415 และดินอ้อย no.6 (0 ตอบ)
 19. การศึกษาวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงศัตรูพืช สำหรับการนำเข้าเมล็ดพันธุ์ส้มจากสาธารณร (0 ตอบ)
 20. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ B. subtilis สายพันธุ์ดินรากยาสูบ No.4 แบบเม็ดเพื่อควบคุมโรคเหี่ยว (0 ตอบ)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16