คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: วิจัยพัฒนาต้นแบบเครื่องคัดแยกคุณภาพผลมังคุดโดยค่าความถ่วงจำเพาะของสารละลาย
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
วิจัยพัฒนาต้นแบบเครื่องคัดแยกคุณภาพผลมังคุดโดยค่าความถ่วงจำเพาะของสารละลายแบบต่อเนื่องด้วยอุปกรณ์ควบคุมอัลตร้าโซนิค
ปรีดาวรรณ ไชยศรีชลธาร, อนุชิต ฉ่ำสิงห์, จิรวัสส์ เจียตระกูล และชูศักดิ์ ชวประดิษฐ์

          มาตรฐานการส่งออกมังคุดคุณภาพ กำหนดให้ต้องคัดมังคุดเนื้อแก้วออก ผู้ประกอบการส่งออกมังคุดโดยทั่วไปคัดคุณภาพตามมาตรฐานด้วยวิธีความถ่วงจำเพาะซึ่งเป็นการคัดมังคุดเนื้อแก้วออกจากมังคุดเนื้อปกติครั้งละหลายผลแบบดั้งเดิมด้วยความถ่วงจำเพาะของน้ำหรือสารละลายเช่นน้ำเกลืออย่างไม่ต่อเนื่อง ดังนั้นระบบคัดแยกคุณภาพของผลมังคุดโดยค่าความถ่วงจำเพาะของสารละลายเป็นต้นแบบที่ควบคุมความถ่วงจำเพาะของสารละลายในการคัดแยกให้คงที่และเป็นการคัดแยกอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาใน 5 ส่วน ได้แก่ ชุดวัดและควบคุมความถ่วงจำเพาะ ถังคัดแยกคุณภาพ ต้นแบบระบบลำเลียงมังคุดเข้าถังคัดแยก ต้นแบบระบบลำเลียงผลมังคุดส่วนจมน้ำในถังคัดแยก และต้นแบบระบบลำเลียงผลมังคุดส่วนลอยน้ำในถังคัด ในการคัดแยกมังคุดดีหรือเนื้อปกติจะลอยไปตามช่องน้ำออกและถูกลำเลียงออกโดยต้นแบบระบบลำเลียงผลมังคุดส่วนลอยน้ำในถังคัดแยก ส่วนมังคุดที่จมเป็นมังคุดที่มีลักษณะเป็นเนื้อแก้วและหรือมียางไหลในนั้นจะถูกลำเลียงออกโดยต้นแบบระบบลำเลียงผลมังคุดส่วนจมน้ำในถังคัดแยก ชุดวัดและควบคุมความถ่วงจำเพาะถูกพัฒนามาจากโมดูลอัลตร้าโซนิก รุ่น US-015 ซึ่งค่าความถ่วงจำเพาะของสารละลายขึ้นอยู่กับการตกลงของผู้ประกอบการและเกษตรกร ตามคำแนะนำของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 กรมวิชาการเกษตร แนะนำว่าในฤดูร้อนให้ใช้น้ำประปาในการคัดแยก และในฤดูฝนให้ใช้ความเข้มข้นของสารละลายเกลือที่ความเข้มข้น 5 เปอร์เซ็นต์ ถังคัดแยกคุณภาพไฟเบอร์กลาส ขนาด กว้าง 1,000 มิลลิเมตร ยาว 3,100 มิลลิเมตร ระบบลำเลียงมังคุดเข้าถังคัดแยกแบบใช้สายพานพีวีซี สีเขียว ผิวขรุขระ ต้นแบบระบบลำเลียงผลมังคุดส่วนลอยน้ำในถังคัดแยกทำงานต่อเนื่อง มีลักษณะเป็นกรงกระรอกทรงกระบอกติดใบตักมังคุดในแนวเฉียงเพื่อให้มังคุดไหลออกจากชุดลำเลียงได้หมดก่อนใบตักจะพลิกกลับไปด้านหลังกรงกระรอกทรงกระบอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 29 เซนติเมตร ยาว 44 เซนติเมตร ติดใบตัก 2 ใบ ขนาดกว้าง 10 เซนติเมตร ทำมุมเฉียงหรือมุมเท 60 องศา มอเตอร์เกียร์ขนาด 120 วัตต์ และควบคุมความเร็ว 10 รอบต่อนาที สามารถลำเลียงมังคุดลอยน้ำ 800 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ต้นแบบระบบลำเลียงผลมังคุดส่วนจมน้ำในถังคัดแยก มีขนาดกว้าง 40 เซนติเมตร ยาว 120 เซนติเมตร สูง 100 เซนติเมตร ประกอบด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมหัวเกียร์อัตราทด 20 ต่อ 1 ตัวปรับความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้า ลูกกลิ้งลำเลียง (Drive Roller) สายพานลำเลียงโพลิโพรพิลีน (PP) เพื่อให้ทนต่อการใช้ในน้ำเกลือ ขับด้วยโซ่และล้อฟันเฟืองสแตนเลส มีส่วนป้อนสแตนเลสเพื่อให้มังคุดจมกลิ้งไปยังสายพานลำเลียงส่วนจม สามารถลำเลียงมังคุดลอยได้ 1,330 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ประสิทธิภาพการคัดแยกของต้นแบบเครื่องคัดแยกคุณภาพผลมังคุดโดยค่าความถ่วงจำเพาะของสารละลายทำงานต่อเนื่องขึ้นอยู่กับปริมาณมังคุดปกติและมังคุดเนื้อแก้วที่เข้ามาในแต่ละล๊อตโดยสามารถคัดแยกได้ 800 – 2,130 กิโลกรัมต่อชั่วโมง