คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: การคัดเลือกเชื้อรา Oudemansiella spp. ที่มีศักยภาพควบคุมราสกุล Colletotrichum spp.
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
การคัดเลือกเชื้อรา Oudemansiella spp. ที่มีศักยภาพในการควบคุมเชื้อราสกุล Colletotrichum spp. สาเหตุโรคพืช
พจนา ตระกูลสุขรัตน์, กรกช จันทร และปิยรัตน์ ธรรมกิจวัฒน์
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช และกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ

การทดลองหาไอโซเลทเห็ด Oudemansiella spp. ที่มีประสิทธิภาพยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Colletotrichum spp. สาเหตุในสภาพห้องปฏิบัติการพบว่า ไอโซเลท L3P สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อราสาเหตุโรคได้ดีที่สุด และอุณหภูมิที่เหมาะสมในการอบแห้งเส้นใยเห็ด คือ 35 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 วัน