คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
วิจัยและพัฒนาเครื่องขนย้ายอ้อยขึ้นรถบรรทุก - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2556 (https://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=6)
+--- เรื่อง: วิจัยและพัฒนาเครื่องขนย้ายอ้อยขึ้นรถบรรทุก (/showthread.php?tid=1922)วิจัยและพัฒนาเครื่องขนย้ายอ้อยขึ้นรถบรรทุก - doa - 10-13-2016

วิจัยและพัฒนาเครื่องขนย้ายอ้อยขึ้นรถบรรทุก
มงคล ตุ่นเฮ้า, สันธาร นาควัฒนานุกูล, ตฤณสิษฐ์ ไกรสินบุรศักดิ์,สุชาติ สุขนิยม, อนุชา เชาว์โชติ และรังสิทธิ์ ศิริมาลา


          ปัญหาปริมาณดิน หิน ทราย และสิ่งอื่นๆ ที่ปะปนมากับลำอ้อยจากการใช้รถคีบอ้อยเป็นสิ่งที่ทางโรงงานน้ำตาลต่างๆ ไม่ต้องการเนื่องจากต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการกำจัดสิ่งเจือปนเหล่านี้เพื่อแก้ปัญหาจึงมีการพัฒนา และสร้างเครื่องลำเลียงมัดอ้อยขึ้นรถบรรทุก โดยมีโครงสร้างเป็นโซ่ลำเลียงสองเส้นติดตั้งด้านข้างรถบรรทุก ขับด้วยต้นกำลังที่เป็นเครื่องยนต์ขนาด 4 แรงม้า มีความเร็วรอบการลำเลียง 25 รอบต่อนาที อัตราการทำงาน 5 ตันต่อชั่วโมง และมีอัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง 1 ลิตรต่อชั่วโมง เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องลำเลียงมัดอ้อยขึ้นรถบรรทุกทั่วไป มีโครงสร้างเครื่องเล็กกว่า 25% ต้นกำลังเครื่องยนต์ที่ใช้น้อยกว่า 33.33% โดยมีอัตราการทำงาน และอัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเท่ากัน สามารถลดต้นทุนในด้านการผลิตลงได้ 29.17% นอกจากนี้ยังได้ออกแบบสร้างลิฟท์ติดท้ายรถแทรคเตอร์เพื่อการยกมัดอ้อย โดยใช้เพลาอำนวยกำลังในการขับปั้มไฮดรอลิกและยกตัวด้วยกระบอกไฮดรอลิกคู่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางแกน 50 มิลลเมตร สามารถยกตัวได้สูง 2.8 เมตรและยกน้ำหนักได้ประมาณ 800 กิโลกรัม