ศึกษาสภาพการใช้เครื่องเก็บเกี่ยวอ้อยในประเทศไทย
#1
ศึกษาสภาพการใช้เครื่องเก็บเกี่ยวอ้อยในประเทศไทย
วิชัย โอภานุกุล, สันธาร นาควัฒนานุกูล, คทาวุธ จงสุขไว, มงคล ตุ่นเฮ้า, บาลทิตย์ ทองแดง, ดนัย ศารทูลพิทักษ์ และสุชาติ สุขนิยม
สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร

          ปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวอ้อย ทำให้การนำเอาเครื่องเก็บเกี่ยวอ้อยมาใช้แทนแรงงานคนมีมากขึ้น จากการทดสอบพบว่า เครื่องเก็บเกี่ยวอ้อยมีอัตราการทำงานประมาณ 10-36 ตัน/ชั่วโมง ประสิทธิภาพของเครื่องประมาณ 33-79 % การสูญเสีย 0.16-0.73 ตัน/ไร่ และสิ่งเจือปน 7.73-18.52 % การเก็บเกี่ยวโดยใช้แรงงานคนมีอัตราการทำงานประมาณ 1.4-6.0 ตัน/วัน การสูญเสีย 0.23-0.57 ตัน/ไร่ และสิ่งเจือปน 5.81-15.29 %


ไฟล์แนบ
.pdf   2282 (1)_2555.pdf (ขนาด: 363.08 KB / ดาวน์โหลด: 4,706)
.pdf   2282 (2)_2555.pdf (ขนาด: 1.96 MB / ดาวน์โหลด: 7,608)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม