วิจัยและพัฒนาวิธีกำจัดแมลงด้วยความร้อนสำหรับกำจัดแมลงวันทองในผลมะนาวเพื่อการส่งออก
#1
วิจัยและพัฒนาวิธีกำจัดแมลงด้วยความร้อนสำหรับกำจัดแมลงวันทองในผลมะนาวเพื่อการส่งออก
สลักจิต พานคำ, ชัยณรัตน์ สนศิริ, มลนิภา ศรีมีมาตรภิรมย์ และรัชฎา อินทรกำแหง
กลุ่มวิจัยการกักกันพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          ศึกษาความเป็นไปได้ที่แมลงวันทอง Oriental Fruit Fly, Bactrocera dorsalis (Hendel) เข้าทำลายผลมะนาว Citrus aurantifolia Swing.โดยวิธีสำรวจการทำลายมะนาวจากแมลงวันทองในธรรมชาติ และวิธีบังคับให้แมลงวันทองวางไข่บนผลมะนาวในห้องปฏิบัติการ ผลการศึกษาในห้องปฎิบัติการพบว่า ผลมะนาวแก่ตั้งแต่ระดับสีเขียวจนถึงระดับสีเหลือง แมลงวันทองสามารถแทงอวัยวะวางไข่ทะลุผ่านส่วนของเปลือกเข้าไปวางไข่บนเนื้อมะนาวได้ ถึงแม้ว่ามะนาวจะเป็นพืชอาศัยที่ไม่ดีของแมลงวันทอง แต่จากการสำรวจการทำลายมะนาวจากแมลงวันทองในธรรมชาติ ในท้องที่จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครปฐม เพชรบุรี ชัยนาท และจังหวัดพิจิตร พบว่า มะนาวที่เก็บมาจากต้นไม่พบการเข้าทำลายของแมลงวันทอง ยกเว้นผลมะนาวแก่จัดสีเหลืองซึ่งหล่นอยู่บนพื้นดินในท้องที่จังหวัดชัยนาทเท่านั้นที่พบแมลงวันทองเข้าทำลายในผลมะนาวและสามารถเจริญเป็นตัวเต็มวัยของแมลงวันทองตัวเต็มวัยจำนวน 8 ตัว ตัวผู้ 2 ตัว ตัวเมีย 6 ตัว


ไฟล์แนบ
.pdf   2174_2554.pdf (ขนาด: 160.09 KB / ดาวน์โหลด: 985)
ตอบกลับ


ข้อความในเรื่องนี้
วิจัยและพัฒนาวิธีกำจัดแมลงด้วยความร้อนสำหรับกำจัดแมลงวันทองในผลมะนาวเพื่อการส่งออก - โดย doa - 10-14-2015, 03:47 PMผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม