การควบคุมโรคเหี่ยวแบคทีเรียของมะเขือเทศโดยชีววิธี
#1
การควบคุมโรคเหี่ยวแบคทีเรียของมะเขือเทศโดยชีววิธี
วงศ์ บุญสืบสกุล, ปิยรัตน์ ธรรมกิจวัฒน์, บูรณี พั่ววงศ์แพทย์, สุรีย์พร บัวอาจ, วิลาวัลย์ ใคร่ครวญ และธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์
กลุ่มงานบักเตรีวิทยา กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช, ศูนย์วิจัยพืชสวนกาญจนบุรี และศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ

          เก็บรวบรวมตัวอย่างโรคเหี่ยวแบคทีเรียมะเขือเทศ ในพื้นที่ปลูกภาคกลาง แยกเก็บเชื้อสาเหตุโรคได้ 4 ตัวอย่าง ได้ตัวอย่างโรคเหี่ยวแบคทีเรียของมะเขือเทศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11 ตัวอย่าง ทำการแยกเชื้อบริสุทธิ์แบคทีเรียสาเหตุโรคเหี่ยวจากตัวอย่างที่เก็บจากแหล่งปลูกต่างๆ ได้เชื้อที่เป็นสาเหตุโรคเหี่ยวมะเขือเทศ 9 ไอโซเลท เมื่อนำมาทดสอบต่อเชื้อปฏิปักษ์ที่เก็บรักษาไว้ที่กลุ่มงานบักเตรีวิทยาพบว่า มีเชื้อที่มีคุณสมบัติปฏิปักษ์ 9 ไอโซเลท ซึ่งจะได้นำเชื้อดังกล่าวใช้ทดสอบต่อไป


ไฟล์แนบ
.pdf   1204_2552.pdf (ขนาด: 169.4 KB / ดาวน์โหลด: 1,872)
ตอบกลับ


ข้อความในเรื่องนี้
การควบคุมโรคเหี่ยวแบคทีเรียของมะเขือเทศโดยชีววิธี - โดย doa - 08-05-2016, 03:23 PMผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: