ประสิทธิภาพแบคทีเรีย ไวรัส และสารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ผักในพริก
#1
ประสิทธิภาพแบคทีเรีย ไวรัส และสารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ผักและผลกระทบต่อแมลงศัตรูธรรมชาติในพริก
สมศักดิ์ ศิริพลตั้งมั่น
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          ศึกษาประสิทธิภาพแบคทีเรีย ไวรัส และสารฆ่าแมลง ในการป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ผักและผลกระทบต่อแมลงศัตรูธรรมชาติในพริก ดำเนินการทดลองที่แปลงเกษตรกร อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ระหว่างเดือนมิถุนายน - กันยายน 2552 วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 4 ซ้ำ 8 กรรมวิธี คือ พ่น เชื้อแบคทีเรีย, พ่นสารฆ่าแมลง emamectin benzoate, flubendiamide, lufenoron, spinosad, indoxacarb และ chlorfenapyr เปรียบเทียบกับการไม่ใช้สารฆ่าแมลงพบว่าสารฆ่าแมลง chlorfenapyr, emamectin benzoate, flubendiamide, indoxacarb, spinosad, lufenuron และเชื้อแบคทีเรียมีประสิทธิภาพดีในการป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ผักในพริก และพบศัตรูธรรมชาติหนอนกระทู้ผัก 1 ชนิด คือ มวนพิฆาต (Stink bug : Ecocanthecona furcellata (Wolff))


ไฟล์แนบ
.pdf   1113_2552.pdf (ขนาด: 132.05 KB / ดาวน์โหลด: 369)
ตอบกลับ


ข้อความในเรื่องนี้
ประสิทธิภาพแบคทีเรีย ไวรัส และสารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ผักในพริก - โดย doa - 08-05-2016, 04:07 PMผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม