สำรวจ รวบรวม และจำแนกรา Pythium สาเหตุโรคพืช
#1
สำรวจ รวบรวม และจำแนกรา Pythium สาเหตุโรคพืช
อมรรัตน์ ภู่ไพบูลย์ และพีระวรรณ วัฒนวิภาส
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          สำรวจ รวบรวมและเก็บตัวอย่างโรคพืชที่มีสาเหตุจากรา Pythium spp. จากแหล่งปลูกพืชทั่วประเทศ ระหว่างเดือนตุลาคม 2549 - กันยายน 2552 ได้ตัวอย่างโรคกล้าเน่า ต้นเน่าของพืชชนิดต่าง ๆ นำมาแยกเชื้อบริสุทธิ์ได้ รา Pythium spp. สาเหตุโรคพืชทั้งหมด 30 ไอโซเลท ได้เก็บรวบรวมตัวอย่างเมล็ดพันธุ์พืชจำนวน 13 ชนิดพืช ตรวจไม่พบรา Pythium ทุกชนิดพืช ส่วนการเก็บตัวอย่างดินจากแปลงปลูกพืช แปลงเพาะกล้าพืช ไม้ดอก ไม้ประดับ และพืชไร่จากแหล่งปลูกได้ตัวอย่างดินคะน้า ดินปลูกกวางตุ้งและดินปลูกสตรอแบรี่รวมได้ตัวอย่างดิน 11 ตัวอย่าง แยกได้รา Pythium spp. จากดินปลูกพืชทุกตัวอย่างรวมได้รา Pythium spp. บริสุทธิ์ทั้งหมดจำนวน 41 ไอโซเลท จำแนกเป็นรา Pythium 15 ชนิด คือ P. monospermum สาเหตุโรคกล้าเน่าแตงกวา P. vanterpoolii สาเหตุโรคกล้าเน่ากะหล่ำปลีสีม่วง Pythium Group G สาเหตุโรคต้นเน่าผักกะเฉด โรครากเน่าต้นเหี่ยวสนมังกร Pythium Group HS สาเหตุโรคต้นเน่าผักกะเฉด P. spinosum และ P. rostratum สาเหตุโรคต้นเน่าสตรอเบอรี่ P. indigoferae สาเหตุโรคต้นเน่าผักชี P. middletonii สาเหตุโรคต้นเน่าของต้นขวด P. perplexium สาเหตุโรคต้นเน่ารากเน่าผักไร้ดิน P. tracheiphilum สาเหตุโรคต้นเน่าต้นฤาษีสีแดง และโรครากเน่าต้นเน่ากฤษณา P. irregulare และ P. periplocum สาเหตุโรคต้นเน่าต้นกฤษณา P. intermedium สาเหตุโรคใบเน่าบัวประดับ และ P. aphanidermatum สาเหตุโรคกล้าเน่ามะเขือเทศ และโรคกล้าเน่าลำต้นเน่ามะละกอ และพบในดินคะน้าทุกตัวอย่างจากสุพรรณบุรี ปทุมธานี เชียงใหม่และเชียงราย และดินกวางตุ้งจากเชียงใหม่และเชียงรายพบ รา P. ultimum ส่วนไอโซเลทอื่นๆ อยู่ในขั้นตอนการจำแนกชนิดเชื้อ


ไฟล์แนบ
.pdf   1264_2552.pdf (ขนาด: 241.29 KB / ดาวน์โหลด: 4,254)
ตอบกลับ


ข้อความในเรื่องนี้
สำรวจ รวบรวม และจำแนกรา Pythium สาเหตุโรคพืช - โดย doa - 08-08-2016, 04:19 PMผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม