การเฝ้าระวังการแพร่กระจายของราสนิมในข้าวโพด
#1
การเฝ้าระวังการแพร่กระจายของราสนิม (tropical maize rust) : Physopella zeae (Mains) Cummins & Ramachar ในข้าวโพด
สุณีรัตน์ สีมะเดื่อ, พรพิมล อธิปัญญาคม, ชนินทร ดวงสอาด และอภิรัชต์ สมฤทธิ์
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช


          จากการสำรวจการเกิดโรคราสนิมข้าวโพด ระหว่างพฤศจิกายน 2553 ถึงกันยายน 2556 เพื่อทราบสถานการณ์การปรากฏ หรือไม่ปรากฏและการแพร่กระจายของรา Physopella zeae สาเหตุโรคราสนิม tropical maize rust ในแหล่งปลูกข้าวโพด 184 พื้นที่ จาก 45 จังหวัด คือ เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน ตาก สุโขทัย แพร่ พะเยา อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลก นครสวรรค์ อุทัยธานี กาญจนบุรี ชัยนาท เพชรบูรณ์ ลพบุรี สระบุรี นครราชสีมา ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ มหาสารคาม ขอนแก่น หนองบัวลำภู ชัยภูมิ เลย อุดรธานี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี นครปฐม ราชบุรี ระยอง จันทบุรี สระแก้ว เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี พัทลุง นครศรีธรรมราช กระบี่ สตูล และสงขลา ผลการสำรวจ ไม่พบโรคราสนิม tropical maize rust ที่เกิดจากเชื้อ P. zeae พบแต่โรคราสนิม southern rust ที่เกิดจากเชื้อ Puccinia polysora และได้จัดทำและเก็บตัวอย่างแห้งโรคราสนิม southern rust ที่เกิดจาก P. polysora จำนวน 350 ตัว ส่งเข้าพิพิธภัณฑ์ตัวอย่างแห้งโรคพืช เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับการตรวจสอบยืนยันการปรากฏของโรค


ไฟล์แนบ
.pdf   263_2556.pdf (ขนาด: 420.17 KB / ดาวน์โหลด: 856)
ตอบกลับ


ข้อความในเรื่องนี้
การเฝ้าระวังการแพร่กระจายของราสนิมในข้าวโพด - โดย doa - 10-12-2016, 02:36 PMผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม