การศึกษาสถานภาพของวัชพืช Polygonum aviculare L.และ Polygonum convolvulus L.
#1
การศึกษาสถานภาพของวัชพืช Polygonum aviculare L.และ Polygonum convolvulus L. ในแปลงกะหล่ำปลีและกะหล่ำดอก
ศิริพร ซึงสนธิพร, ชลธิชา รักใคร่, ธัญชนก จงรักไทย และอัณศยา พรมมา
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

         การสำรวจวัชพืชในแปลงกะหล่ำปลี และกะหล่ำดอก เพื่อศึกษาสถานภาพของศัตรูพืชกักกัน Polygonum aviculare L. และ Polygonum convolvulus L. โดยการสำรวจแบบสืบพบและมีวัชพืชทั้งสองเป็นพืชเป้าหมาย การสำรวจทั้งสิ้น 14 แปลง ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง และตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่พบวัชพืชทั้งสองชนิด พบผักไทรริน (Polygonum convolvulus L.) ซึ่งเป็น
วัชพืชที่พบทั่วไปในพื้นที่ในภาคเหนือ


ไฟล์แนบ
.pdf   111_2560.pdf (ขนาด: 760.13 KB / ดาวน์โหลด: 31)
ตอบกลับ


ข้อความในเรื่องนี้
การศึกษาสถานภาพของวัชพืช Polygonum aviculare L.และ Polygonum convolvulus L. - โดย doa - 12-17-2018, 01:36 PMผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: