อนุกรมวิธานเพลี้ยหอยเกล็ดวงศ์ย่อย Aspidiotinae ในประเทศไทย
#1
อนุกรมวิธานเพลี้ยหอยเกล็ดวงศ์ย่อย Aspidiotinae (Hemiptera: Coccoidea: Diaspididae) ในประเทศไทย
ชมัยพร บัวมาศ, จารุวัตถ์ แต้กุล, ยุวรินทร์ บุญทบ, สุนัดดา เชาวลิต, อิทธิพล บรรณาการ, เกศสุดา สนศิริ, อาทิตย์ รักกสิกร, จอมสุรางค์ ดวงธิสาร และสิทธิศิโรดม แก้วสวัสดิ์
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การศึกษาอนุกรมวิธานของเพลี้ยหอยเกล็ดวงศ์ย่อย Aspidiotinae ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560 เพื่อทราบชนิด พืชอาศัย เขตการแพร่กระจาย ของเพลี้ยหอยเกล็ดวงศ์ย่อย Aspidiotinae ที่มีอยู่ในประเทศไทย ได้เก็บรวบรวมตัวอย่างเพลี้ยหอยจากแหล่งปลูกพืชต่างๆ ได้แก่ มะพร้าว มะนาว ลิ้นจี่ มะม่วง กล้วย และมันสำปะหลัง ในพื้นที่เขตภาคกลาง ได้แก่ จังหวัด สมุทสงคราม สมุทรสาคร ราชบุรี ลพบุรี สระบุรี และเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย มุกดาหาร สุรินทร์ ศรีสะเกษ ยโสธร และอุบลราชธานี นำตัวอย่างที่รวบรวมได้มาทำสไลด์ถาวรและตรวจจำแนกชนิดตามหลักอนุกรมวิธาน ณ ห้องปฏิบัติการ กลุ่มงานอนุกรมวิธานแมลง กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช จากการตรวจจำแนกชนิดตัวอย่างเพลี้ยหอยเกล็ดจำนวน 242 ตัวอย่าง พบว่า เป็นเพลี้ยหอยในวงศ์ย่อย Aspidiotinae อย่างน้อย 5 ชนิด ได้แก่ 1. Aspidiotus destructor Signoret 100 ตัวอย่าง 2. Aspidiotus sp. จำนวน 10 ตัวอย่าง 3. Aonidiella orientalis (Newstead) 100 ตัวอย่าง 4. Aonidiella sp. จำนวน 20 ตัวอย่าง 5. Pseudaonidia trilobitiformis (Green) 12 ตัวอย่าง นอกจากนี้ยังได้ตัวอย่างแมลงในวงศ์ใหญ่ Coccoidea อีก 120 ตัวอย่าง เป็นตัวอย่างเพลี้ยหอยวงศ์ย่อย Diaspidinae จำนวน 50 ตัวอย่าง เพลี้ยหอยเกราะอ่อนวงศ์ Coccidae จำนวน 20 ตัวอย่าง และยังพบเพลี้ยแป้งวงศ์ Pseudococcidae อีก จำนวน 50 ตัวอย่าง การศึกษานี้ยังไม่สิ้นสุดจะต้องดำเนินการต่อไปในปี 2561


ไฟล์แนบ
.pdf   155_2560.pdf (ขนาด: 312.05 KB / ดาวน์โหลด: 637)
ตอบกลับ


ข้อความในเรื่องนี้
อนุกรมวิธานเพลี้ยหอยเกล็ดวงศ์ย่อย Aspidiotinae ในประเทศไทย - โดย doa - 01-17-2019, 02:22 PM



ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม