ศึกษาวัสดุคลุมดินที่มีผลต่อการควบคุมวัชพืชในกวาวเครือขาว
#1
ศึกษาวัสดุคลุมดินที่มีผลต่อการควบคุมวัชพืชในกวาวเครือขาว
เพ็ญศรี นันทสมสราญ และจรัญ ดิษฐไชยวงค์
กลุ่มวิจัยวัชพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช และศูนย์วิจัยพัฒนาการเกษตรจังหวัดพิจิตร

          ศึกษาวัสดุคลุมดินเพื่อกำจัดวัชพืชในกวาวเครือขาวปี พ.ศ. 2552 - 2553 ณ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร จ.พิจิตร วางแผนการทดลองแบบ Randomized complete block design จำนวน 5 ซ้ำ ประกอบด้วย 4 กรรมวิธี คือ คลุมแปลงด้วยพลาสติกสีดำเทาคลุมแปลงด้วยแผ่นชีวมวล กำจัดวัชพืชด้วยแรงงาน และไม่มีการกำจัดวัชพืช วัชพืชในแปลงปลูกพืชสมุนไพรกวาวเครือขาวพบทั้งหมด 30 ชนิด แบ่งออกเป็น 4 ประเภทคือ ประเภทใบแคบ 8 ชนิด

          ประเภทใบกว้าง 20 ชนิด ประเภทกก 1 ชนิด และประเภทเฟิน 1 ชนิดที่สำคัญ ได้แก่ หญ้าตีนติด (Brachiaria reptans L.) หญ้านกสีชมพู (Echinochloa colona (L.) Link) ผักปราบนา (Commelina diffusa Burm.f.) สาบเสือ (Eupatorium odoratum L.) แห้วหมู (Cyperus rotundus L.) ทั้งสองปีพบว่าเส้นรอบวงของต้นกวาวเครือขาวไม่มีความแตกต่างทางสถิติ ส่วนน้ำหนักแห้งวัชพืชในแปลงที่กำจัดด้วยแรงงานมีน้อยที่สุด แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับพลาสติกสีดำเทา และแผ่นชีวมวลทั้ง 3 กรรมวิธีมีความแตกต่างทางสถิติกับวิธีไม่กำจัดวัชพืช ซึ่งมีน้ำหนักวัชพืชมากที่สุด ดังนั้นการกำจัดวัชพืชด้วยแรงงานให้ผลดีที่สุด


ไฟล์แนบ
.pdf   1739_2553.pdf (ขนาด: 112.11 KB / ดาวน์โหลด: 4,568)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม