การบริหารจัดการศัตรูเห็ดโดยวิธีผสมผสาน
#1
การบริหารจัดการศัตรูเห็ดโดยวิธีผสมผสาน
พิเชฐ เชาวน์วัฒนวงศ์, อัจฉราภรณ์ ประเสริฐผล, พลอยชมพู กรวิภาสเรือง และมานิตา คงชื่นสิน
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช และผู้เชี่ยวชาญ สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          ศึกษาการจัดการโรงเพาะเห็ดที่จัดการโดยวิธีของเกษตรกรกับวิธีการบริหารศัตรูเห็ด ตั้งแต่ระยะบ่มเชื้อจนถึงระยะเปิดดอก ตรวจนับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากศัตรูเห็ดที่พบในทั้ง 2 โรงเรือนที่มีการจัดการต่างกัน ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าการรจัดการแบบใดให้ผลที่ดีกว่ากัน


ไฟล์แนบ
.pdf   45_2556.pdf (ขนาด: 284 KB / ดาวน์โหลด: 1,116)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม