ผลของอุณหภูมิที่มีต่อการเจริญเติบโตและการมีชีวิตอยู่รอดของไรไข่ปลา
#1
ผลของอุณหภูมิที่มีต่อการเจริญเติบโต และการมีชีวิตอยู่รอดของไรไข่ปลา
พิเชฐ เชาวน์วัฒนวงศ์, อัจฉราภรณ์ ประเสริฐผล, พลอยชมพู กรวิภาสเรือง และมานิตา คงชื่นสิน
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช และผู้เชี่ยวชาญ สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          ทำการทดสอบผลของอุณหภูมิที่มีต่อการมีชีวิตรอดของไรไข่ปลา วางแผนการทดลองแบบ CRD 4 ซ้ำ 6 กรรมวิธี คือ อุณหภูมิ 20, 25, 30, 35, 40, 45 องศาเซลเซียส นำไรไข่ปลา จำนวน 5 ตัวต่อจานไปไว้ที่อุณหภูมิต่าง ๆ เป็นเวลา 1 ชั่วโมง แล้วนำมาตรวจนับจำนวนไรที่ตั้งท้อง และจำนวนไรที่ออกจากท้องพบว่า ที่อุณหภูมิ 20 และ 25 องศาเซลเซียส ไรไข่ปลามีจำนวนไรที่ตั้งท้อง และมีจำนวนไรที่ออกจากท้อง มากกว่าที่อุณหภูมิอื่นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ


ไฟล์แนบ
.pdf   46_2556.pdf (ขนาด: 267.6 KB / ดาวน์โหลด: 1,378)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม