ชีววิทยาและการแพร่ระบาดของหญ้าอีหนาว; Digera muricata (L.) Mart.
#1
ชีววิทยาและการแพร่ระบาดของหญ้าอีหนาว; Digera muricata (L.) Mart.
ศิริพร ซึงสนธิพร, ธัญชนก จงรักไทย และกลอยใจ คงเจี้ยง
กลุ่มวิจัยวัชพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

         การศึกษาชีววิทยาและการแพร่ของหญ้าอีหนาวพบการแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดนครพนม เพชรบูรณ์ ลพบุรี และสระบุรี เมื่อนำเมล็ดมาศึกษาการงอกในจานรองแก้วโดยการแช่น้ำ ไม่พบเมล็ดงอก และอยู่ระหว่างการทดสอบการงอกด้วยการแช่น้ำร้อน แช่กรด และการบดให้เมล็ดแตก ส่วนการงอกในดินโดยไม่มีการแช่น้ำ มีจำนวนต่ำมาก ส่วนการศึกษาการเจริญเติบโตและการแข่งขันกับพืชปลูก (ข้าวโพด ผักบุ้ง) อยู่ระหว่างการดำเนินการซ้ำ เนื่องจากการทดลองได้รับความเสียหายเนื่องจากถูกน้ำท่วม


ไฟล์แนบ
.pdf   2218_2554.pdf (ขนาด: 56.9 KB / ดาวน์โหลด: 535)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม