ทดสอบประสิทธิภาพสารฆ่าหอย Niclosamide และ Metaldehyde รูปแบบใหม่กับหอยเชอรี่ Pomacea
#1
ทดสอบประสิทธิภาพสารฆ่าหอย Niclosamide และ Metaldehyde รูปแบบใหม่กับหอยเชอรี่ Pomacea sp.
ชมพูนุท จรรยาเพศ, ปราสาททอง พรหมเกิด, กรแก้ว เสือสะอาด, ปิยาณี หนูกาฬ และดาราพร รินทะรักษ์
กรมวิชาการเกษตร

         ทดสอบประสิทธิภาพสารฆ่าหอยเชอรี่ที่มีจำหน่ายในตลาดในท้องที่ 8 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม สุพรรณบุรี ตาก นครราชสีมา นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และกาญจนบุรี จำนวน 33 ชื่อการค้า 2 กลุ่มได้แก่ กลุ่มสาร niclosamide จำนวน 1 formulation ได้แก่ สูตรผง (WP) และ กลุ่ม metaldehyde จำนวน 4 formulation ได้แก่ สูตรผง (WP) เหยื่อพิษชนิดเม็ด (GB) สารผสมแขวนลอย (SC) สารผสมชนิดเม็ด (GR หรือ G) จำนวน 28 ชื่อ นำมาทดสอบประสิทธิภาพกับหอยเชอรี่ (Pomacea canaliculata Lamarck ในห้องปฏิบัติการ โดยใช้ niclosamide (Bayluscide 70% WP) เป็นสารเปรียบเทียบ พบว่าเมื่อใช้สารตามอัตราที่แจ้งใว้บนฉลากของบรรจุภัณฑ์แล้ว สารฆ่าหอยกลุ่ม niclosamide ทั้งหมด 5 ชื่อการค้า มีประสิทธิภาพฆ่าหอยเชอรี่ได้ดีเกินกว่า 80 % ภายใน 48 ชั่วโมง ได้แก่ niclosamide-olamine (สิงห์บูลไซด์ 83.1% WP (70% ae)) niclosamide (ไบนอส 70% WP) niclosamide-olamine (เสือไบร้ท 70% WP (70% ae)) niclosamide-olamine (เมเจอร์เชอรี่ 80% WP (70% ae)) และสารเปรียบเทียบ ใช้ niclosamide (Bayluscide 70% WP) กลุ่ม metaldehyde ที่ฆ่าหอยเชอรี่มากกว่า 75 % ภายใน 72 ชั่วโมง ในห้องปฏิบัติการ จำนวน 11 ชื่อการค้า 3 formulation ได้แก่ metaldehyde (ดีสลัก 5%GB) 1,000 กรัมต่อไร่, metaldehyde (จีฟอร์ซ 5%GB) 1,000 กรัมต่อไร่, metaldehyde (เอ.บี.สลัก 5%GB) 1,000 กรัมต่อไร่, metaldehyde (โพลาร์-แอล 20%SC) 250 มิลลิลิตรต่อไร่, metaldehyde (ฟาร์ซัล 20% SC) 200 มิลลิลิตรต่อไร่ metaldehyde (ดีไฮด์-สลัก 5% GB) 1,000 กรัมต่อไร่, metaldehyde (ซูมิค 80%WP) 100 กรัมต่อไร่, metaldehyde (ไนน์ตี้ไนน์ 80%WP) 100 กรัมต่อไร่, metaldehyde (ทรัค 5% GB) 1,000 กรัมต่อไร่, metaldehyde (ฮอยคาน 5% GB) 1,000 กรัมต่อไร่, metaldehyde (ริกเนอร์ 5% GB) 1,000 กรัมต่อไร่ และ metaldehyde (เดทมีล 80% WP) 100 กรัมต่อไร่
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม