ออกแบบพัฒนาเครื่องทอดสุญญากาศ (สำหรับทุเรียน)
#1
ออกแบบพัฒนาเครื่องทอดสุญญากาศ (สำหรับทุเรียน)
ชัยวัฒน์ เผ่าสันทัดพาณิชย์, วิบูลย์ เทเพนทร์, เวียง อากรชี, พุทธธินันทร์ จารุวัฒน์, บัณชา แสงวงษา และยงยุทธ คงซ่าน
กรมวิชาการเกษตร

          ได้ดำเนินการศึกษาจะสำรวจข้อมูลการใช้เครื่องทอดสุญญากาศที่มีใช้อยู่ในกระบวนการผลิตทุเรียนทอดสุญญากาศ จากการสำรวจในพื้นที่ภาคตะวันออกที่มีการปลูกทุเรียนมากคือ จ.จันทบุรี และ จ. ตราด พบว่า มีการใช้เครื่องทอดสุญญากาศจำนวน 4 ราย พบใน จ. จันทบุรี 3 ราย และใน จ. ตราด 1 ราย ทั้งหมดเป็นผู้ประกอบการขนาดเล็ก โดยมีขนาดกำลังผลิตสูงสุดไม่เกิน 50 กิโลกรัม/ครั้ง มีทั้งแบบสลัดน้ำมันในถังทอดและไม่มี ราคาเครื่องมีตั้งแต่ 3 แสนบาท จนถึง 5 ล้านบาท ขึ้นอยู่กับขนาดกำลังผลิตและอุปกรณ์ในระบบ ปัญหาที่พบคือ การดักไอเดือดของน้ำและน้ำมันพืชก่อนเข้าปั๊มสุญญากาศมีประสิทธิภาพต่ำ จากนั้นมีการศึกาพัฒนาออกแบบเครื่องทอดสุญญากาศสำหรับทอดทุเรียนสุกได้ที่อุณหภูมิต่ำ ได้เครื่องทอดสุญญากาศต้นแบบที่ออกแบบประกอบด้วย 


ไฟล์แนบ
.pdf   1011_2551.pdf (ขนาด: 1.67 MB / ดาวน์โหลด: 864)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม