ศึกษาอัตราแถวปลูกสายพันธุ์แท้แม่และพ่อที่เหมาะสมเพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด
#1
ศึกษาอัตราแถวปลูกสายพันธุ์แท้แม่และพ่อที่เหมาะสมเพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมดีเด่นทนทานแล้ง
ชุติมา คชวัฒน์, วิมลรัตน์ อินทร์แดน, สุรินทร์ สุขศิริ, สาโรจน์ ตันกิจเจริญ และพิเชษฐ์ กรุดลอยมา

         ศึกษาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสม NSX 042029 ในปี 2550 - 51 ปี 2550 ศึกษาอัตราแถวปลูกสายพันธุ์แท้พันธุ์แม่ต่อสายพันธุ์แท้พันธุ์พ่อ พบว่าอัตราแถวปลูก 4:1 ให้ผลผลิตสูงสุด 405 กิโลกรัมต่อไร่ ให้จำนวนฝักเต็มร้อยละ 73 สูงกว่าการปลูกอัตราแถว 5:1 6:1 และ 6:2 การปลูกทุกอัตราได้ปริมาณเมล็ดพันธุ์เบอร์ 18 และ 20 ร้อยละ 89-92 ปี 2551 ใช้อัตราแถวปลูก 4:1 แต่ปลูกแถวสายพันธุ์แท้พันธุ์พ่อแทรกระหว่างแถวสายพันธุ์แท้พันธุ์แม่พบว่า การปลูกในระยะแถวแทรก 65, 75 และ 85 เซนติเมตรให้ผลผลิตสูงกว่าการปลูกแถวแม่ต่อพ่อสลับร้อยละ 12 - 28 โดยระยะแถวแทรก 75 เซนติเมตรให้ผลผลิตสูงสุด 381 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตเพิ่มขึ้นเนื่องจากจำนวนฝักเก็บเกี่ยวเฉลี่ยต่อไร่เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 - 19 และจำนวนต้นสายพันธุ์แท้พันธุ์แม่ต่อไร่เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 17 - 24 การปลูกแทรกทุกระยะแถวแทรกที่แคบลงทำให้วันออกดอกตัวผู้ของสายพันธุ์แท้พันธุ์พ่อเฉลี่ยล่าออกไป 1 - 3 วัน แต่ไม่มีผลต่อวันออกไหมของสายพันธุ์แท้พันธุ์แม่และความสูงของสายพันธุ์แท้พันธุ์แม่และพ่อ การปลูกสายพันธุ์แท้พันธุ์แม่และพ่อพร้อมกันให้ผลผลิตสูงกว่าการปลูกสายพันธุ์แท้พันธุ์แม่หลังพ่อ 2 วันร้อยละ 20


ไฟล์แนบ
.pdf   1059_2551.pdf (ขนาด: 951.26 KB / ดาวน์โหลด: 527)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม