พัฒนาเครื่องวัดความชื้นลำไยอบแห้งทั้งเปลือก
#1
พัฒนาเครื่องวัดความชื้นลำไยอบแห้งทั้งเปลือก
ชูศักดิ์ ชวประดิษฐ์, นิทัศน์ ตั้งพินิจกุล, อารีย์ ทิมินกุล, ปรีดาวรรณ ไชยศรีชลธาร, ปรีชา อานันท์รัตนกุล, ไมตรี เยาวรัตน์

          เครื่องวัดความชื้นลำไยอบแห้งทั้งเปลือกเป็นเครื่องวัดความชื้นลำไยที่ทำการอบแห้งทั้งเปลือก โดยสามารถทำการวัดทั้งในระหว่างการดำเนินการอบแห้งเพื่อควบคุมการอบแห้ง และทำการวัดเพื่อตกลงราคาจำหน่าย รวมทั้งเพื่อการตรวจสอบคุณภาพลำไยอบแห้งทั้งเปลือกระหว่างการเก็บรักษา เครื่องวัดประกอบด้วยตัวเครื่องซึ่งประกอบด้วยหน่วยวัดและวิเคราะห์ค่าความชื้นด้วยวงจรทางไฟฟ้าและหน่วยแสดงผลความชื้น รวมทั้งส่วนกระบอกหัววัดเพื่อเชื่อมต่อเข้ากับวงจรวัด มีสวิทซ์ปิด/เปิดและสวิทซ์แสดงค่าความชื้น หัววัดมีลักษณะทรงกระบอกมีฝาปิดแน่น เพื่อใช้ในการบรรจุเนื้อลำไยที่แกะจากลำไยอบแห้งทั้งเปลือกจำนวน 15 ลูก สามารถใช้วัดความชื้นลำไยอบแห้งได้แม่นยำ น่าเชื่อถือและสอดคล้องกับผลจากวิธีในห้องปฏิบัติการ ใช้งานง่าย สะดวกและรวดเร็ว ประกอบด้วยวิธีการใช้และมาตรฐานเพื่อเป็นแนวทางหนึ่งในการลดปัญหาการตรวจสอบคุณภาพลำไยไทยเพื่อการค้า และการส่งออกโดยใช้เวลาในการวัดน้อย และมีราคาไม่เกิน 3,500 บาท กลุ่มเป้าหมายที่ใช้งานได้แก่ เกษตรกร ผู้ประกอบการอบแห้ง ลำไย ตลอดจนพ่อค้ารับซื้อ สามารถวัดความชื้นลำไยอบแห้งได้ตั้งแต่เริ่มการอบ โดยสามารถวัดในช่วงความชื้น 60% ถึง 10% ความชื้น(มาตรฐานเปียก) ที่ค่าความผิดพลาดไม่เกิน ±0.25


ไฟล์แนบ
.pdf   1009_2551.pdf (ขนาด: 965.61 KB / ดาวน์โหลด: 436)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม