ศึกษาการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังอายุเก็บเกี่ยวสั้นโดยการให้น้ำ
#1
ศึกษาการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังอายุเก็บเกี่ยวสั้นโดยการให้น้ำ
สมพงษ์ กาทอง, จงรักษ์ จารุเนตร, สรศักดิ์ กุสสลานุภาพ และสมาน รุ่งเรือง

          ศึกษาการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังอายุเก็บเกี่ยวสั้น โดยการให้น้ำ วางแผนการทกลองแบบ Split Split plot มี 4 ซ้ำ mian plot มี 3 พันธุ์ พันธุ์ CMR 33-38-48 พันธุ์ระยอง 5 และพันธุ์ระยอง 7 sub plot มี 2 วิธี ให้น้ำและไม่ให้น้ำ 

          sub sub plot อายุเก็บเกี่ยว 6 - 7 และ 8 เดือน พบว่าค่าเฉลี่ย พันธุ์ CMR 33-38-48 ให้น้ำจะให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์ ระยอง 5 ฒ ระยอง 7 ฒ พันธุ์ CMR 33-38-48 เก็บเกี่ยวอายุ 6, 7 และ 8 เดือน ให้ผลผลิตสูง อยู่ระหว่าง 6,259 – 7,945 กก./ไร่ พันธุ์ระยอง 5 และระยอง 7 ให้ผลผลิตใกล้เคียงกัน ส่วนกรรมวิธีการไม่ให้น้ำ อายุเก็บเกี่ยว 6, 7 และ 8 เดือน พันธุ์ CMR 33-38-48 ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์ระยอง 5 และพันธุ์ระยอง 7


ไฟล์แนบ
.pdf   871_2551.pdf (ขนาด: 947.03 KB / ดาวน์โหลด: 536)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม