การทดสอบชุดเทคโนโลยีการผลิตมันเทศเป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตเอทานอล
#1
การทดสอบชุดเทคโนโลยีการผลิตมันเทศเป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตเอทานอล
สมศักดิ์ อิทธิพงษ์ และเพียงเพ็ญ ศรวัต

          ทำการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตมันเทศเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอล ในไร่เกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น ในพื้นที่นาอาศัยความชื้นในดินหลังฤดูทำนา 2 แปลง ในพื้นที่นาและให้น้ำในฤดูแล้ง 1 แปลง ในสภาพไร่อาศัยน้ำฝนในฤดูฝน 1 แปลง ประกอบด้วยมันเทศ 3 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์พจ.65-16, พันธุ์อุตสาหกรรมจีนและพันธุ์พื้นเมือง ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 อัตรา 100 กก.ต่อไร่ และใส่ตามวิธีเกษตรกร ผลการทดสอบสรุปได้ว่า การปลูกมันเทศหลังฤดูทำนาอาศัยความชื้นในดินด้วยพันธุ์ พจ.65-16 และการใช้ปุ๋ยสูตร 13-13-21 ไร่ละ 100 กก.และการเก็บเกี่ยวอายุ 3 เดือนครึ่ง ให้ผลผลิตและเปอร์เซ็นต์แป้งสูงสุด การรปลูกมันเทศให้น้ำในฤดูแล้งและการปลูกมันเทศในสภาพไร่ฤดูฝนอาศัยน้ำฝน พันธุ์อุตสาหกรรมจีนจะได้ผลผลิตหัวสดและผลผลิตแป้งสูงกว่าพันธุ์พจ. 65 - 16 แต่มีเปอร์เซ็นต์แป้งต่ำกว่า และการเก็บเกี่ยวมันเทศอายุ 3 เดือนครึ่ง จะได้ผลผลิตและเปอร์เซ็นต์แป้งสูงกว่าอายุ 3 เดือน


ไฟล์แนบ
.pdf   1020_2551.pdf (ขนาด: 939.75 KB / ดาวน์โหลด: 358)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม