การผสมพันธุ์ถั่วหรั่ง
#1
การผสมพันธุ์ถั่วหรั่ง
จิระ สุวรรณประเสริฐ, ทาริกา หนิมุสา และจอมขวัญ วงศ์อรุโณทัย

          ทำการผสมพันธุ์ถั่วหรั่งระหว่างพันธุ์ที่มีลักษณะเด่นบางประการและพันธุ์ที่ต้องการปรับปรุงบางลักษณะตามวิธีการของจิระ และคณะ (2547) โดยทำการผสมได้ทั้งสิ้น 237 ดอก ผสมติด 66 ดอก หรือ 27.8% สามารถเก็บเกี่ยวเมล็ดรุ่น F1 ที่สมบูรณ์ได้ 24 เมล็ด คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ประสบความสำเร็จ 10% โดยได้จากพันธุ์สงขลา 1 x TVsu 89 จำนวน 1 เมล็ด สงขลา 1 x TVsu 138 จำนวน 1 เมล็ด TVsu 138 x TVsu 1221 จำนวน 3 เมล็ด TVsu 138 x TVsu 1321 จำนวน 3 เมล็ด TVsu 770 x TVsu 276 จำนวน 10 เมล็ด TVsu 770 x TVsu 870 จำนวน 1 เมล็ด และ TVsu 1221 x TVsu 89 จำนวน 5 เมล็ด


ไฟล์แนบ
.pdf   1067_2551.pdf (ขนาด: 911.59 KB / ดาวน์โหลด: 344)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม