วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการอบแห้งลำไยแบบชาวบ้าน
#1
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการอบแห้งลำไยแบบชาวบ้าน
เวียง อากรชี, พิมล วุฒิสินธ์, ชูศักดิ์ ชวประดิษฐ์, บัณชา แสงวงษา, ตัญญู กองช่าง และสนอง อมฤกษ์

          ได้ทำการพัฒนาเครื่องอบแห้งลำไยเนื้อสีทองเพื่อเป็นตัวอย่างและแนวทางให้เกษตรกรปรับใช้ โดยนำหลักการอบแห้งลำไยเนื้อสีทองที่มีประสิทธิภาพของเครื่องอบแห้งแบบอุโมงค์มาผสมผสานกับเครื่องอบแห้งแบบที่ชาวบ้านใช้เดิม ซึ่งได้เครื่องอบแห้งลำไยเนื้อสีทองแบบอุโมงค์ ที่ใช้วัสดุที่ราคาถูกลง ใช้ลมร้อนจากระบบแลกเปลี่ยนความร้อนจากเตาชีวมวล ตัวเครื่องอบแห้ง แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ห้องอบแห้งจะอยู่ส่วนล่าง บรรจุรถเข็นได้ 4 คัน ห้องลมแลกเปลี่ยนความร้อนจะอยู่ในส่วนบนด้านในมีท่อแลกเปลี่ยนลมร้อนผนังทำด้วยเหล็กกรุฉนวน ห้องลมร้อนนี้นอกจากแลกเปลี่ยนความร้อนแล้วยังเวียนลมร้อนบางส่วนกลับมาใช้ใหม่ด้วย พัดลมกระจายลมร้อนแบบกรง กระรอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.45 เมตร ยาว 1.00 เมตร มอเตอร์ไฟฟ้าต้นกำลัง เฟสเดียว 3 แรงม้า รอบใบพัดลม 967 รอบต่อนาที ชั้นวางเนื้อลำไยเป็น รถเข็นมีขนาด กว้าง x ยาว x สูง 0.90 x 1.00 x 1.25 เมตร มีลูกล้อ 4 ล้อ ในการเคลื่อนที่ทั้งบนพื้นและในห้องอบแห้ง มีชั้นวางถาดบรรจุลำไย 9 ชั้น เพื่อรองรับถาดบรรจุลำไยตะแกรงสแตนเลสถัก ขนาด กว้าง x ยาว 0.9 x 1.00 เมตร แหล่งกำเนิดลมร้อนจากเตาชีวมวล โดยท่อแลกเปลี่ยนความร้อนนี้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร มีช่วงความยาวรวมในห้องแลกเปลี่ยนลมร้อน 15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนความร้อนประมาณ 14 ตารางเมตร ท่อแลกเปลี่ยนด้านทางออกจากห้องลมร้อนจะยกสูงเป็นปล่องดูดอากาศร้อนลอยตัวสูงประมาณ 5 เมตร อัตราการใช้เชื้อเพลิงฟืนลำไย 25 กิโลกรัมต่อชั่วโมง จากการทดสอบประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนความร้อน อยู่ที่ประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์


          ความสามารถในการผลิตลำไยเนื้อสีทองอบแห้ง 120 กิโลกรัมต่อวัน ผลการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์นี้คิดราคาลำไยผลสด 15 บาทต่อกิโลกรัมต้นทุนการผลิตลำไยเนื้อสีทองอบแห้งจะอยู่ที่ 203.49 บาทต่อกิโลกรัม ลำไยอบแห้ง คิดราคาขายลำไยเนื้อสีทองอบแห้ง 250 บาทต่อกิโลกรัม จุดคุ้มทุนอยู่ที่ลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง 573.15 กิโลกรัมต่อปี ระยะเวลาคืนทุนอยู่ที่ 0.67 ปีหรือ ประมาณ 1 ฤดูกาล อัตราผลตอบแทนการลงทุน 148.83 เปอร์เซ็นต์ต่อปี


ไฟล์แนบ
.pdf   1007_2551.pdf (ขนาด: 945.29 KB / ดาวน์โหลด: 775)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม