ประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูสำคัญในทานตะวัน
#1
ประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูสำคัญในทานตะวัน
เตือนจิตต์ สัตยาวิรุทธ์ และสุเทพ สหายา

          การทดสอบประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูในทานตะวัน ดำเนินการในไร่เกษตรกร อ.พัฒนานิคม จ. ลพบุรี ระหว่างเดือน ธันวาคม 2550 - มีนาคม 2551 สำหรับแมลงปากดูด ได้แก่ เพลี้ยจักจั่นฝ้าย (Amrasca biguttula  (Ishida)) เพลี้ยไฟฝ้าย (Thrips palmi Karny) และแมลงหวี่ขาวยาสูบ (Bemisia tabaci (Gennadius)) มี 1 แปลงทดลอง วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 4 ซ้ำ 6 กรรมวิธี ได้แก่ imidacloprid (Provado 70% WG), acetamiprid (Molan 20% SP), dinotefuran (Stakle 10% WP), thiamethoxam (Actara 25% WG) และ buprofezin (Napam 25% WP) ในอัตรา 2, 4, 10, 2, และ 20 กรัม/น้ำ 20 ลิตร ตามลำดับ เปรียบเทียบกับไม่ใช้สาร ผลการทดลองพบว่า imidacloprid และ dinotefuran มีประสิทธิภาพดีที่สุดในการควบคุมเพลี้ยจักจั่น สำหรับเพลี้ยไฟฝ้าย acetamiprid, imidacloprid, thiamethoxam และ dinotefuranให้ผลดีเรียง ตามลำดับ ส่วนแมลงหวี่ขาวยาสูบ สารทุกชนิดไม่แตกต่างทางสถิติจากไม่พ่นสาร


ไฟล์แนบ
.pdf   949_2551.pdf (ขนาด: 950.05 KB / ดาวน์โหลด: 317)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม