การเฝ้าระวังการแพร่กระจายของราน้ำค้างข้าวโพด Peronosclerospora philippinensis
#1
การเฝ้าระวังการแพร่กระจายของราน้ำค้างข้าวโพด Peronosclerospora philippinensis
ชนินทร ดวงสอาด, พรพิมล อธิปัญญาคม และมณีรัตน์ สีมะเดื่อ
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช


          จากการสำรวจการเกิดโรคราน้ำค้างข้าวโพด ระหว่างพฤศจิกายน 2553 ถึงกันยายน 2556 เพื่อทราบสถานการณ์ การปรากฏ หรือไม่ปรากฏและการแพร่กระจายของราน้ำค้าง Peronosclerospora philippinensis ในแหล่งปลูกข้าวโพด 184 พื้นที่ จาก 45 จังหวัด คือ เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน ตาก สุโขทัย แพร่ พะเยา อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลก นครสวรรค์ อุทัยธานี กาญจนบุรี ชัยนาท เพชรบูรณ์ ลพบุรี สระบุรี นครราชสีมา ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ มหาสารคาม ขอนแก่น หนองบัวลำภู ชัยภูมิ เลย อุดรธานี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี นครปฐม ราชบุรี ระยอง จันทบุรี สระแก้ว เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี พัทลุง นครศรีธรรมราช กระบี่ สตูล และสงขลา ผลการสำรวจ ไม่พบโรคราน้ำค้างที่เกิดจาก Peronosclerospora philippinensis พบแต่โรคราน้ำค้างที่เกิดจากเชื้อ Peronosclerospora sorghi จัดทำและเก็บตัวอย่างแห้งโรคราน้ำค้างที่เกิดจาก P. sorghi จำนวน 52 ตัวอย่าง ส่งเข้าพิพิธภัณฑ์ตัวอย่างแห้งโรคพืชเพื่อเป็นหลักฐานสำหรับการตรวจสอบยืนยันการปรากฏของโรค


ไฟล์แนบ
.pdf   264_2556.pdf (ขนาด: 437.95 KB / ดาวน์โหลด: 533)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม